Nyomtatványok

Kultúráért, oktatásért, társadalmi kapcsolatokért és kommunikációért felelős Alpolgármester Kabinet (elérhetőség)

Kérelem az Újpest Gyermekeiért Jótékonysági Alapból történő támogatáshoz

Igazgatási Osztály (elérhetőség)

Hagyaték (elérhetőség)

Nyilatkozat hagyatéki eljáráshoz
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Általános tájékoztatás hagyatéki eljáráshoz
Adatkezelési tájékoztató hagyatéki eljárással kapcsolatos adatkezelésekről

Ügyfélszolgálat (elérhetőség)

Adatkezelési tájékoztató talált dolgokkal kapcsolatos adatkezelésről

Adatkezelési tájékoztató hagyatéki eljáráshoz tulajdoni lap másolat beszerzése eljárás során végzett adatkezelésről

Ipar és kereskedelem (elérhetőség)

Adatkezelési tájékoztató bevásárlóközpont és piac, termelői piac engedélyeztetésével kapcsolatos adatkezelésről

Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Adatkezelési tájékoztató kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos adatkezelési tevékenységről
Kitöltési útmutató a Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásához (ASPIPAR006) űrlaphoz
Kitöltési útmutató a Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról (ASPIPAR004) űrlaphoz

Adatkezelési tájékoztató szálláshely üzemeltetés nyilvántartásba vételével kapcsolatos adatkezelési tevékenységről
Kitöltési útmutató a Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés (ASPIPAR002) űrlaphoz

Szálláshely-üzemeltetés bejelentése
Bejelentés adatváltozásról szálláshellyel kapcsolatban
Bejelentés szálláshely megszüntetéséről
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Adatkezelési tájékoztató szálláshely üzemeltetés nyilvántartásba vételével kapcsolatos adatkezelési tevékenységről
Kitöltési útmutató a Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés (ASPIPAR002) űrlaphoz
Kitöltési útmutató a Szálláshely megszűnésének bejelentése űrlaphoz (ASP IPAR 003)

Adatkezelési tájékoztató ipari tevékenység folytatásával kapcsolatos adatkezelési tevékenységről

Adatkezelési tájékoztató bevásárlóközpont és piac, termelői piac engedélyeztetésével kapcsolatos adatkezelésről

Adatkezelési tájékoztató zenés táncos rendezvények engedélyezésével és nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelésről

Anyakönyv (elérhetőség)

Adatkezelési tájékoztató születési név megváltoztatásával, házassági névviselési forma módosításával kapcsolatos adatkezelési tevékenységről

Adatkezelési tájékoztató magyar állampolgárság megszerzése és megszűnésével kapcsolatos adatkezelési tevékenységről

Adatkezelési tájékoztató anyakönyvi kivonat és anyakönyvi hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatos adatkezelési tevékenységről

Adatkezelési tájékoztató családi jogállás rendezése, apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelési tevékenységről

Adatkezelési tájékoztató bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató haláleset anyakönyvezésével kapcsolatos adatkezelésről

Adatkezelési tájékoztató anyakönyvi kivonat és anyakönyvi hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatos adatkezelési tevékenységről

Adatkezelési tájékoztató külföldön történt anyakönyvi eseménymagyarországi anyakönyvezésével kapcsolatos adatkezelési tevékenységről

Adatkezelési tájékoztató házaságkötéssel kapcsolatos adatkezelési tevékenységről

Adatkezelési tájékoztató születés anyakönyvezésével kapcsolatos adatkezelési tevékenységről

Adatkezelési tájékoztató születési név megváltoztatásával, házassági névviselési forma módosításával kapcsolatos adatkezelési tevékenységről

Birtokvédelem (elérhetőség)

IVKERPMH_p26_02.jar
Birtokvédelem iránti kérelem
Adatkezelési tájékoztató birtokvédelmi eljárással kapcsolatos adatkezelésről
Kitöltési útmutató a Birtokvédelmi eljárás megindításához űrlaphoz (ASP-IGAZ-BIRT)

Állattartás (elérhetőség)

Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Méh vándoroltatás bejelentő lap
Méh vándoroltatás kijelentő lap
Adatkezelési tájékoztató panasz és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos adatkezelési tevékenységekről
Adatkezelési tájékoztató állattartással, ebnyilvántartással kapcsolatos adatkezelésről
Adatkezelési tájékoztató marhalevéllel kapcsolatos adatkezelésről
Adatkezelési tájékoztató méh vándoroltatással kapcsolatos adatkezelésről

Lakcímrendezéssel kapcsolatos ügyek (elérhetőség)

Lakcímrendezés iránti kérelem
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Adatkezelési tájékoztató lakcímrendezésdel, lakcím fiktivációval kapcsolatos adatkezelésről
Adatkezelési tájékoztató hatósági bizonyítványok kiállításával kapcsolatos adatkezelési tevékenységről
Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

Vagyongazdálkodási Osztály (elérhetőség)

Kérelem közterület-használat engedélyezése iránt
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Tájékoztató

Kérelem közterület-használat engedélyezése reklám, reklámcélú berendezés, cégér elhelyezése iránt
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához

Adóigazgatási Osztály (elérhetőség)

Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához

Kérelem adóhatósági igazolás kiadására
Meghatalmazás (Adóigazgatás, illeték, méltányossági eljárás, túlfizetés)

Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Adategyeztetés önkormányzati adóügyekben (ASP ADO EGY) – kitöltési útmutató
Adó -és értekbizonyítvány kiállítási kérelem (ASP ADO AEB) – kitöltési útmutató
Adóhatosági igazolás kiadására kérelem (ASP ADO AAI) – kitöltési útmutató
Automatikus részletfizetési kérelem (ASP ADO ERK) – kitöltési útmutató
Bejelentkezés változás bejelentés (ASP ADO BEJ) – kitöltési útmutató
Desztilláló berendezés bejelentése (ASP ADO 042B) – kitöltési útmutató
Építményadó adatbejelentés (ASP ADO 031) – kitöltési útmutató
IFA bevallás (ASP ADO 035) – kitöltési útmutató
Megállapodási nyomtatvány ASP Adatbejelentések részeként – kitöltési útmutató
Meghatalmazás (ASP ADO MHT) – kitöltési útmutató
Telekadó adatbejelentés (ASP ADO 032) – kitöltési útmutató
Túlfizetés átvezetés, visszatérítés kérelem (ASP ADO TUL) – kitöltési útmutató
Adóhatósági Ellenőrzés során tett nyilatkozat ASP ADO ELLUGY – kitöltési útmutató

Adatbejelentés az építményadóról (Kizárólag az „A” és/vagy a „B” betétlappal együtt érvényes!)
Az „A” jelű betétlap lakásról, üdülőről a hasznos alapterület szerint működtetett építményadó adatbejelentéshez nem magánszemélyek részére
A „B” jelű betétlap kereskedelmi egységről (szállásépületről), egyéb nem lakás céljára szolgáló épületről a hasznos alapterület szerint működtetett építményadó adatbejelentéshez
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról
Kiegészítő lap ha az adó alanya külföldön bejegyzett szervezet

Kombinált áruszállítás után járó adókedvezmény
Bevallás gépjárműadóról
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához

Bejelentkezés, változás-bejelentés
Bevallás az idegenforgalmi adóról

Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához

Magánfőző bejelentési nyomtatvány

Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról
Magánszemély kommunális adója adatbejelentés nyomtatvány_ kitöltési útmutató
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról
Megállapodási nyomtatvány _kitöltési útmutató
Kérelem adófelfüggesztésre lakás utáni építményadóban, magánszemély kommunális adójában

Adatlap Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához
Meghatalmazás (Adóigazgatás, illeték, méltányossági eljárás, túlfizetés)
Tájékoztató gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás. részletfizetés) valamint mérséklésre irányúló kérelmének benyújtásához

Reklámhordózó bejelentő főlap
Reklámhordozó bejelentő betétlap

Bevallás a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz

Adatbejelentés a telekadóról
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról
Kiegészítő lap külföldi

Települési adó adatbejelentés (2017 évre)
Települési adó adatbejelentés (2018 évtől)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Kérelem túlfizetés átvezetésére és vagy visszautalására
Meghatalmazás (Adóigazgatás, illeték, méltányossági eljárás, túlfizetés)

Szociális Osztály (elérhetőség)

Kérelem az Újpesti Babaköszöntő Program támogatás megállapításához
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Adatkezelési tájékoztató – Babaköszöntő program

Beiskolázási támogatás kérelem és jövedelemnyilatkozat
Adatkezelési tájékoztató – Beiskolázási támogatás

Adatkezelési tájékoztató
Kérelem nyomtatvány

Vagyonnyilatkozat
Fogyatékos személyek díjhátralék kiegyenlítő támogatása – pályázati űrlap
Fogyatékos személyek díjhátralék kiegyenlítő támogatása – kiírás
Adatkezelési tájékoztató – Fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő támogatása

Igénylőlap
Tájékoztató

Kérelem gondozási támogatáshoz
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Adatkezelési tájékoztató – Gondozási támogatás

Kérelem gyermek születéséhez kapcsolódó támogatáshoz
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Adatkezelési tájékoztató – Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatásról

Gyermeket egyedül nevelő szülő támogatása
Adatkezelési tájékoztató – Gyermeket egyedül nevelő szülő támogatásáról

Kérelem gyógyszerutalványhoz
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Adatkezelési tájékoztató védőoltáshoz nyújtott támogatáshoz

Kérelem és jövedelemnyilatkozat lakhatási támogatáshoz
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Vagyonnyilatkozat
Adatkezelési tájékoztató – Hátralékkezelési támogatás

Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Köztemetési kérelem
Adatkezelési tájékoztató – Köztemetés

Kérelem lakbértámogatáshoz
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Adatkezelési tájékoztató – Lakbértámogatás

Kérelem települési lakhatási támogatáshoz
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Vagyonnyilatkozat
Adatkezelési tájékoztató – Lakhatási támogatás

Kérelem nyomtatvány Nyugdíjszerű ellátásban részesülők plusz támogatása
Adatkezelési tájékoztató – Nyugdíjszerű ellátásban részesülők támogatása

Kérelem rendkívüli települési támogatáshoz
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Adatkezelési tájékoztató – Rendkívüli települési támogatás

Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Környezettanulmány Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához
Adatkezelési tájékoztató – Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Adatkezelési tájékoztató – Temetési támogatás
Temetési támogatási kérelem

Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásba történő felvétel / nyilvántartásba vétel meghosszabbítása iránt (villamosenergia)
Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásba történő felvétel / nyilvántartásba vétel meghosszabbítása iránt (földgáz)

Kérelem nyomtatvány védőoltáshoz nyújtott támogatáshoz
Adatkezelési tájékoztató Újpest oltástámogatási rendszere keretén belül nyújtandó védőoltástámogatás igénybevételéhez és ellátás folyósításához kapcsolódó adatkezeléshez
Oltástámogatáshoz Orvosi igazolás

Lakásügyi Osztály (elérhetőség)

A bérleti szerződés meghosszabbítása
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Adatkezelési tájékoztató

Önkormányzati bérlakás albérletbe adása
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Adatkezelési tájékoztató

Önkormányzati bérlakásba történő befogadás
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Adatkezelési tájékoztató

Önkormányzati bérlakásra vonatkozó tartási szerződés jóváhagyása iránti kérelem
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Adatkezelési tájékoztató

Önkormányzati bérlakás megvásárlása
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Adatkezelési tájékzotató

Bérleti jogviszony folytatása
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Adatkezelési tájékoztató

Bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése másik lakás bérbe adásával
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Adatkezelési tájékoztató

Bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése pénzbeli térítéssel
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Adatkezelési tájékoztató

Bérleti jogviszony rendezése
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Adatkezelési tájékoztató

Bérlőtársi jogviszony létesítése
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Adatkezelési tájékoztató

Bérlakás csatolása iránti kérelem
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztató
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Adatkezelési tájékoztató

Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Nyilatkozat kizárólagos bérlővé válásról
Adatkezelési tájékoztató

Lakás bérbeadása iránti kérelem
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához

Lakáscsere szerződés és kérelem annak jóváhagyására
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Adatkezelési tájékoztató

Lakáskérelem bírói ítélet alapján
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Adatkezelési tájékoztató

Lakbér és különszolgáltatási díj hátralék részletekben történő megfizetése iránti kérelem
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Adatkezelési tájékoztató

Kérelem szociális alapú lakbér megállapítására határozatlan időtartamra szóló lakásbérleti szerződés esetén
Adatkezelési tájékoztató

Névváltozás bejelentése
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Adatkezelési tájékoztató

Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály (elérhetőség)

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató – ingatlanon belül

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató – ingatlanon belül

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató – ingatlanon belül

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató