péntek, június 21

Gyermeket egyedül nevelő szülő támogatása

 A gyermekneveléssel kapcsolatos költségei csökkentésére tárgyév június 1. és szeptember 15. között kérelmet nyújthat be a gyermekét egyedül nevelő szülő, aki gyermekével a kérelem benyújtását megelőzően legalább három hónapja folyamatosan bejelentett újpesti lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt is él, továbbá akinek

a) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a helyi jövedelemalap 600%-át és
b) gyermeke a 16. életévét nem töltötte be, vagy a 16. életévét betöltött, de 19. életévét be nem töltött gyermeke nappali oktatás munkarendje szerint folytat tanulmányokat.
Gyermeket egyedül nevelő szülőnek minősül az az egyedülálló személy, aki e minőségére tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb összegű családi pótlékra jogosult.

A támogatás mértéke gyermekenként egyszeri 10.000 Ft.

Letölthető dokumentumok

Megszakítás