péntek, június 21

Bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése pénzbeli térítéssel

A bérbeadó és a bérlő írásbeli megállapodással a bérleti szerződést 

  • másik lakás bérbe adásával
  • pénzbeli térítéssel
  • másik lakás bérbe adásával és pénzbeli térítéssel is megszüntetheti.

 

Minden esetben követelmény, hogy a bérlő érvényes és hatályos (fel nem mondott és le nem járt) bérleti szerződéssel rendelkezzen.

 

A bérleti szerződés közös megegyezéssel – pénzbeli térítés ellenében történő – megszüntetésére elsősorban az Önkormányzat kezdeményezése alapján, önkormányzati érdekből (pl. város rehabilitációs vagy városfejlesztési feladatok végrehajtása, szanálás, stb.) kerülhet sor. A lakás forgalmi értékét értékbecslő állapítja meg.

Nem a szociális helyzet alapján bérbe adott lakás esetében csak rendkívül indokolt esetben kerülhet sor pénzbeli térítés fizetésére.

Az önkormányzati érdek fennállásáról és a pénzbeli térítés mértékének jóváhagyásáról a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dönt.

 

Nem állami támogatással épült lakásokra vonatkozó szabályok

A pénzbeli térítés mértéke legfeljebb – amennyiben a bérleti szerződés lejáratáig még több mint öt év van hátra, illetve a határozatlan időre létrejött bérleti szerződés esetében – a kiürített lakás visszaadáskori beköltözhető forgalmi értékének 50 %-a.Amennyiben a bérleti szerződés lejáratáig kevesebb, mint öt év van hátra, úgy a pénzbeli térítés mértéke a szerződésből még hátralévő minden egész év után a kiürített lakás visszaadáskori beköltözhető forgalmi értékének legfeljebb 10 %-a lehet.

Állami támogatással épült lakásokra vonatkozó szabályok

Állami támogatással épült lakás (Budapest IV. kerület, Megyeri út 201. 203. 205. szám alatti lakások) bérleti jogviszonyának – pénzbeli térítés ellenében történő – megszűnésekor amennyiben a bérlő a lakásbérleti szerződés megkötésekor lakástulajdont ruházott át az Önkormányzatra, úgy részére a korábban átruházott lakásnak – az átruházáskor készült értékbecslésben megállapított – átruházáskori forgalmi értékével azonos összeg, amely után az Önkormányzat kamatot nem fizet, 

 

Amennyiben a bérlő a lakásbérleti szerződés megkötésekor bérlakást adott vissza az Önkormányzatnak, a korábban leadott lakással azonos adottságokkal rendelkező önkormányzati bérlakás figyelembe vételével a pénzbeli térítés mértéke legfeljebb – amennyiben a bérleti szerződés lejáratáig még több mint öt év van hátra, illetve a határozatlan időre létrejött bérleti szerződés esetében – a kiürített lakás visszaadáskori beköltözhető forgalmi értékének 50 %-a. Amennyiben a bérleti szerződés lejáratáig kevesebb, mint öt év van hátra, úgy a pénzbeli térítés mértéke a szerződésből még hátralévő minden egész év után a kiürített lakás visszaadáskori beköltözhető forgalmi értékének legfeljebb 10 %-a lehet.

Letölthető dokumentumok

Megszakítás