péntek, május 24

Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás

A kérelmező szülő, gyermek születéséhez kapcsolódó támogatásban részesül azon gyermeke után
a) aki születésétől a kérelem benyújtásának időpontjáig újpesti lakóhellyel rendelkezik,
b) akinek legalább az egyik szülője Újpest közigazgatási területén lakóingatlan tulajdonjogával rendelkezik, vagy a gyermek születését megelőzően egy éve folyamatosan bejelentett újpesti lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen itt is él, és
c) akinek a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a helyi jövedelemalap háromszorosát.

A támogatást a gyermek születését követően 180 napon belül lehet igényelni.

A gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás összege gyermekenként egyszeri 40. 000,- forint.

A támogatást egy gyermek után csak az egyik szülője jogosult igénybe venni (amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került).

Letölthető dokumentumok

Megszakítás