csütörtök, július 25

Lakbér felülvizsgálata

Határozatlan-, vagy két évet meghaladó határozott időtartamú bérleti jogviszony esetében, amennyiben a lakás lakbére a szociális helyzet alapján került megállapításra, úgy a szociális helyzet alapján megállapított lakbér alkalmazására való jogosultságot évente felül kell vizsgálni

Az eljárás során azt kell vizsgálni, hogy a bérlő és a vele együtt lakó személyek, a felülvizsgálat időpontjában megfelelnek-e a szociális helyzet alapján történő bérbeadás alapjául szolgáló, a lakásrendeletben meghatározott jövedelmi és vagyoni feltételeknek. A felülvizsgálat során nem kell vizsgálni a lakás szobaszámára és alapterületére vonatkozó feltételeket.

 

Amennyiben fennállnak a szociális helyzet alapján történő bérbeadás feltételei, úgy a lakás lakbére továbbra is a szociális helyzet alapján kerül megállapításra, kivéve, ha a bérlő a lakás hasznosításával összefüggésben a nyugdíjminimum összegét meghaladó havi jövedelemhez jut, vagy a bérlőnek a lakás bérleti jogra vonatkozóan tartási vagy életjáradéki szerződése áll fenn. 

 

Ha a szociális alapú bérbeadás feltételei nem állnak fenn, a felülvizsgálatot követő hónap első napjától kezdődően költségelvű lakbért kell megállapítani.

A felülvizsgálat során, a bérlő és a vele együttlakó személyek jövedelmi és vagyoni helyzetének megállapítása és igazolása a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet előírásai szerint történik.

Letölthető dokumentumok

Megszakítás