vasárnap, december 4

A házassági névviselési forma módosítása

A házassági névviselési forma – a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után – az érintett kérelmére módosítható.

 

A házassági név módosítására irányuló eljárás lefolytatására bármelyik anyakönyvvezető illetékes, de a kérelmet csak abban az esetben tudja teljesíteni, ha a házasságkötés szerepel az elektronikus anyakönyvi rendszerben.

 

1.            Amennyiben a házasságkötése 2014.07.01. napja előtt volt, akkor először a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőtől kell kérni az anyakönyvi esemény rögzítését az elektronikus anyakönyvi rendszerbe. A rögzítés az illetékes anyakönyvvezetőtől személyesen, e-mailen vagy telefonon keresztül kérhető, az anyakönyvi esemény helyének, idejének, valamint az anyakönyvi eseménnyel érintett személy személyazonosító adatainak (születési családi és utóneve, születési helye, ideje, anyja neve) a megadásával.

        Amennyiben a házasságkötése a Budapest IV. kerületben volt, kérjük, szíveskedjen az anyakonyv@ujpest.hu e-mail címre küldeni a rögzítéshez szükséges, fentebb felsorolt adatokat.

 

2.    Amennyiben a házasságkötése vagy a válása 2014.07.01. napja után volt, vagy 2014.07.01. napja után kért már házassági anyakönyvi kivonat kiállítást, akkor már szerepel az anyakönyvi esemény az elektronikus anyakönyvi rendszerben.

 Miután a házasságkötést az illetékes anyakönyvvezető rögzítette, vagy már szerepel az elektronikus anyakönyvi rendszerben, a házassági névviselési forma módosítása kérhető bármely magyarországi anyakönyvvezetőnél.

 

A kérelmet csak személyesen lehet benyújtani, online (elektronikus) ügyintézésre nincs lehetőség. A személyesen ügyintézéshez szükséges iratok:

                érvényes személyazonosító igazolvány vagy magyar vezetői engedély vagy magyar útlevél,

                a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (lakcímkártya).

 

A kérelemről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. Az anyakönyvvezető a változást a kérelem teljesítése után az elektronikus anyakönyvi bejegyzésben feljegyzi és a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban is átvezeti.  

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő: –

 

Az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő kötelezettségeket az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény tartalmazza. 

 

Vonatkozó jogszabályok:

Letölthető dokumentumok

Munkatársak

Merkwart Annamária
csoportvezető

Bácsi Diána
anyakönyvvezető

Badari Krisztina
anyakönyvvezető

Hortobágyi Noémi
anyakönyvvezető

Megszakítás