kedd, január 31

Apai elismerő nyilatkozat

Kérjük, szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az alábbi tájékoztatót az időpontfoglalás előtt.

A hatályos jogszabályok alapján, ha
o   az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak egy része alatt nem állott házassági kötelékben, és
o   apasági vélelmet keletkeztető reprodukciós eljárásban sem vett részt, vagy
o   ha az apaság vélelme megdőlt, a gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit, aki a gyermeket teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal a magáénak ismerte el.

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat a gyermek fogamzási idejének kezdetétől tehető.

A nyilatkozat megtételéhez az anyának és az apának együttes személyes megjelenése szükséges.

Teljes hatályú apa elismerő nyilatkozat megtételéhez az alábbi iratok szükségesek:

1.  érvényes személyazonosító igazolvány vagy magyar vezetői engedély vagy magyar útlevél,
2.  a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (lakcímkártya),
3.  amennyiben az anya nem hajadon, a családi állapot igazolására:

§   elvált családi állapot esetén az utolsó házasság felbontását igazoló záradékolt házassági anyakönyvi kivonat vagy jogerős bírósági ítélet,
§   özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata vagy a házastárs halálát tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonat.

4.  a szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított orvosi igazolás, mely tartalmazza:
§  az anya személyazonosító adatait (születési családi és utóneve, születési helye, ideje, anyja neve),
§  a fogantatás vélelmezett időpontját (év/hó/nap),
§  szülés várható időpontját (év/hó/nap).

A fent felsorolt bármely irat hiánya esetén teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat nem tehető.

Amennyiben az anya vagy az apa nem magyar állampolgár, illetve nem születendő, hanem megszületett gyermekre szeretnének teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tenni, időpontot nem a weboldalon történő időpontfoglalással választhatnak, hanem szíveskedjenek az anyakonyv@ujpest.hu e-mail címen felvenni a kapcsolatot az anyakönyvvezetővel. Az e-mailben kérjük, szíveskedjenek megadni a telefonszámukat az időpontegyeztetés miatt.

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő: –

Az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő kötelezettségeket az Általános közigazgatási rendtartásról szól 2016. évi CL. törvény tartalmazza.

A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal kapcsolatban további felvilágosítást az anyakonyv@ujpest.hu e-mail címen kérhetnek.

A weboldalon történő időpontfoglalással kapcsolatos tudnivalók:

Az időpontfoglalásnál kérjük szíveskedjen megadni nevét, e-mail címét és telefonszámát. A sikeres időpontfoglalásról a megadott e-mail címen kap válaszlevet. Amennyiben a lefoglalt időpont a későbbiekben nem megfelelő az Önök számára, úgy kérjük, szíveskedjen az idpontot a „Lemondás” gombbal törölni és új időpontot választani.

Kérjük továbbá, hogy amennyiben az adott üggyel kapcsolatosan egyáltalán nem kívánnak megjelenni az adott időpontban, úgy szíveskedjen törölni az időpontfoglalást a „Lemondás” gombbal, hogy az lefoglalható legyen mások számára.

Vonatkozó jogszabályok:

IDŐPONTFOGLALÁS INDÍTÁSA

Letölthető dokumentumok

Munkatársak

Merkwart Annamária
csoportvezető

Bácsi Diána
anyakönyvvezető

Badari Krisztina
anyakönyvvezető

Hortobágyi Noémi
anyakönyvvezető

Csorbáné Pásztor Zsuzsanna
anyakönyvvezető

Megszakítás