péntek, május 24

E-Ügyintézés

Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy a gazdálkodó szervezetek (cégek, egyéni vállalkozók,…stb.) jogi képviselők, költségvetési szervek, köztestületek, közigazgatási hatóságok számára az eljárások megindítására csak elektronikusan van lehetőség, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény alapján.

Tájékoztatjuk természetes személy ügyfeleinket, hogy  részükre az elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevételéhez, valamint az elektronikus űrlap szolgáltatás igénybevételéhez ügyfélkapu regisztráció szükséges, mellyel kapcsolatos tájékoztatás elérhető a www.magyarorszag.hu oldalon.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapján (www.ujpest.hu) közzétett nyomtatványok nem minden esetben nyújtanak lehetőséget elektronikus ügy indítására.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a természetes személyeknek – amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni – az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) alaprendelkezést szükséges tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából.

A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére. A rendelkezési nyilvántartás a https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/ címen érhető el Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáson keresztüli azonosítást követően.

Az e-papír alkalmazás használatával kapcsolatosan felhívjuk szíves figyelmüket, hogy, amennyiben egy adott ügy az E-önkormányzati Portálon rendszeresített űrlapon (iFORM) elérhető, akkor az adott űrlap jogszerűen csak e portál alkalmazásával nyújtható be, ugyanazt az ügyet e-papír szolgáltatáson keresztül előterjesztve, azt a hatóságnak be nem nyújtottnak kell tekintenie!

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala elsősorban az E-önkormányzat portálonpublikált elektronikus nyomtatványain keresztül biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét ügyfelei számára.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza.

Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani.

Az egy munkanapot meghaladó, és a beadvány elektronikus úton történő benyújtását gátló üzemszünet, üzemzavar esetén az ügyfél a Polgármesteri Hivatalban a hagyományos ügymenet alapján jogosult papír alapon benyújtani a beadványt és mellékleteit abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag elektronikus ügyintézésre van lehetőség.

Amennyiben Hivatali Kapun keresztül intézi az ügyeit, az alábbi KRID kódokon keresztül teheti meg:

Adó osztály:
IVKERADO KRID: 752523935;

Polgármesteri Hivatal:
IVKERPMH KRID:701127129;

Szociális osztály:
IVKERSZOC KRID: 257513334;

Önkormányzat:
BP04ONKOKRID:358468376

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal az elektronikus űrlap kitöltésével kezdeményezhető eljárásokhoz szükséges űrlapokat az E-Önkormányzat portálon teszi közzé (https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas).

Elektronikusan kitölthető és beküldhető űrlappal az alábbi ügytípusok intézhetők:

Adóigazgatásiügyek (22 űrlap)

Ügytípusok:

 • Általános adónyomtatványok
  o   Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem
  o   Automatikus részletfizetési kérelem
  o   Bejelentkezés, változás-bejelentés
  o   Bevallás előrehozott helyi adóról
  o   Kérelem adófelfüggesztésre
  o   Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására
  o   Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben
  o   Megkeresés köztartozás behajtására
  o   Méltányossági, fizetési könnyítés kérelem
  o   Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről
  o   Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem
 • Építményadó
 • Gépjárműadó
 • Idegenforgalmi adó
 • Jövedéki adó (magánfőzött párlat)
 • Talajterhelési díj
 • Telekadó
 • Települési adó

 
Igazgatási ügyek (7db űrlap)

Ügytípusok:

 • Mezőgazdaság és környezetvédelem
 • Birtokvédelem
 • Címkezelés, lakcímnyilvántartás:
 • Ebnyilvántartás
 • Kérelem
 • Keresetlevél

 

Hagyatéki ügyek (5db űrlap)

Ügytípusok:

 • Adatkérés
 • Adatszolgáltatás
 • Nyilatkozat

 

Ipar-kereskedelem (12 db űrlap)

Ügytípusok:

 • Rendezvény
 • Szállás
 • Telephelyengedély
 • Üzleti tevékenység
 • Vásár, piac és bevásárlóközpont

 

Szociálisügyek (7 db űrlap)

Ügytípusok:

 • Kérelem
 • Köztemetés
 • Nyilatkozat

Megszakítás