péntek, május 24

Házassági szándék bejelentése

Kérjük, szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az alábbi tájékoztatót az időpontfoglalás előtt.

Felhívjük figyelmét, hogy weboldalunkon keresztül csak abban az esetben foglalható időpont, ha mindkét házasuló fél magyar állampolgár.

 

A házasulóknak házasságkötési szándékukat együttesen és személyesen kell bejelenteniük.

 

Magyar állampolgár házasulók esetén a bejelentésnél szükséges iratok:

·         érvényes személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél,

·         a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (lakcímkártya),

·         születési anyakönyvi kivonatok,

·         családi állapot igazolás:

Magyar állampolgárok esetében a nőtlen és hajadon családi állapotot nem kell külön igazolni.

          Elvált családi állapot esetén az utolsó házasság felbontását igazoló záradékolt házassági anyakönyvi kivonat vagy jogerős bírósági ítélet,

          Özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata vagy a házastárs halálát tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonat.

 

A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki, ugyanakkor a jegyzőkönyv a felvételtől számított 1 évig érvényes. Indokolt esetben a Polgármesteri Hivatal jegyzője a kötelező 30 napos várakozási idő alól felmentést adhat.

Kerületünkben a házasságkötések alkalmából igénybe vehető a Központi Rendezvényterem, melynek többletszolgáltatás díja:

·         Nem Budapest IV. kerületi lakosok esetében 20 000 forint,

·         Budapest IV. kerületi lakosok esetében 1 000 forint, amennyiben a házasulók valamelyike a házassági szándék bejelentést megelőzően legalább hat hónapja állandó Budapest IV. kerületi lakóhellyel rendelkezik.

 

Az anyakönyvvezető külső helyszíni házasságkötésnél csak illetékességi területén, azaz Budapest IV. kerületben működhet közre. Külső helyszínen történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás díja Budapest IV. kerületi lakosok számára 25 000, nem Budapest IV. kerületi lakosok számára 50 000 forint.

Amennyiben külső helyszínen szeretnének házasságot kötni, kérem, szíveskedjenek az időpontfoglalás előtt az anyakonyv@ujpest.hu email címen felvenni a kapcsolatot az anyakönyvvezetővel.

 

A házasulók által választott fizetési módot (személyesen, átutalással vagy postai csekken) a házassági szándék bejelentésénél kell megadni.

A Központi Rendezvényterem 70 fő (ebből 50-55 fő ülőhely) befogadására alkalmas.

A házassági szertartás alkalmából igénybe vehető szolgáltatásokkal (pl.: zene, pezsgő) és azok díjazásával kapcsolatban Cseppentőné Horváth Valéria rendezvényszervezőt kereshetik:

·         ügyfélfogadási időben személyesen,

·         telefonon a 2313101/119 melléken vagy az

·         eskuvoszervezoujpest@gmail.com email címen.

Időpontfoglalás a weboldalunkon keresztül

A weboldalon történő időpontfoglalással kapcsolatos tudnivalók:
Az időpontfoglalás során két időpontot kell kiválasztani: először a házassági szertartás időpontját, másodszor a házassági szándék bejelentésének (azaz a jegyzőkönyvfelvételnek) az időpontját. (Például: amennyiben márciusban szeretnének házasságot kötni, kiválasztanak egy márciusi házassági szertartás időpontot, majd a házassági szándék bejelentésére a program által felkínált időpontok közül választhatnak.)

Az időpontfoglalásnál kérjük, szíveskedjen megadni nevét, e-mail címét és telefonszámát. A sikeres időpontfoglalásról a megadott e-mail címen kap visszaigazolást.

Amennyiben a házassági szándék bejelentésének (azaz a jegyzőkönyv-felvételének) az időpontja a későbbiekben nem megfelelő az Önök számára, módosítani az „Időpont módosítása” gombbal lehet.
Amennyiben a házassági szertartás időpontja nem megfelelő Önöknek, a házassági szertartás időpontját törölni kell a „Lemondás” gombbal (ebben az esetben mindkét időpont törlésre kerül) és új időpontot kell kiválasztani a házassági szertartásra és egyben a házassági szándék bejelentésére is.

Kérjük továbbá, hogy amennyiben az adott üggyel kapcsolatosan egyáltalán nem kívánnak megjelenni az adott időpontokban, úgy szíveskedjenek törölni az időpontfoglalást a „Lemondás” gombbal, hogy az lefoglalható legyen mások számára.

A házassági szándék bejelentésével, illetve a weboldalon keresztül történő időpontfoglalással kapcsolatban további felvilágosítást az anyakonyv@ujpest.hu e-mail címen kérhetnek.

Az eljárás illetékmentes

 

Házassági szándék bejelentéséről felvett jegyzőkönyv érvényességi ideje: 1 év

Külföldi állampolgárok esetében:

Az ügy egyediségére való tekintettel ebben az esetben a jegyzőkönyvfelvétel időpontjával, valamint a szükséges okiratokkal kapcsolatban kérem, szíveskedjenek az anyakonyv@ujpest.hu email címen keresztül felvenni a kapcsolatot az anyakönyvvezetővel.

 

A külföldi okiratok elfogadhatóságáról Budapest Főváros Kormányhivatala nyilatkozik, amelynek határideje 30 nap. Az okiratok elfogadhatóságára vonatkozó nyilatkozatnak az anyakönyvvezetőhöz való visszaérkezését követően tűzhető ki a házasságkötés időpontja.

Az eljárás illetékmentes

Házassági szándék bejelentéséről felvett jegyzőkönyv érvényességi ideje: 1 év

Az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő kötelezettségeket az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény tartalmazza

Vonatkozó jogszabályok:

IDŐPONTFOGLALÁS INDÍTÁSA

Letölthető dokumentumok

Munkatársak

Hortobágyi Noémi
csoportvezető
1041 Budapest, István út 14. I. em. 33.
anyakonyv@ujpest.hu

Csorbáné Pásztor Zsuzsanna
anyakönyvvezető
1041 Budapest, István út 14. I. em. 33.
anyakonyv@ujpest.hu

dr. Puskai Erzsébet
anyakönyvvezető
1041 Budapest, István út 14. I. em. 33.
anyakonyv@ujpest.hu

Megszakítás