péntek, május 24

Anyakönyvi kivonatok (születési, házassági, halotti bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló) kiállítása

Anyakönyvi kivonat kérelmezhető:

 • belföldön bármelyik magyarországi anyakönyvi hivatalnál
 • külföldön hivatásos konzuli tisztviselőnél
 • E-önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas) keresztül
 • postai úton,
 • Kormányablakban,
 • Ügyfélkapun keresztül (csak saját részre kérhető anyakönyvi kivonat,
  amennyiben az esemény már szerepel az Elektronikus Anyakönyvben)

Anyakönyvi kivonat kiállítását kérheti:

 • az érintett
 • az érintett által meghatalmazott
 • kiskorú esetén szülője vagy a szülő által meghatalmazott személy
 • akinek jogos érdeke fűződik a kivonat kiadásához és a kérelmező annak tényét
  igazolja

Kérelem személyesen történő beadása esetén szükséges:

 • a kérelmező érvényes személyazonosításra alkalmas okmánya
  (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély) illetve személyi
  azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya)
 • amennyiben meghatalmazás útján nyújtják be a kérelmet, abban az esetben a
  meghatalmazás eredeti példánya.

Az anyakönyvi kivonat jelenleg három nyelven rögzíti a benne foglalt adatokat, ezek:
magyar, angol, francia. Az igényelt anyakönyvi kivonathoz többnyelvű
formanyomtatvány is kérelmezhető.

Amennyiben ügyintézéshez nem szükséges papír alapú anyakönyvi kivonat, csupán szükségessé válik az adott esemény Elektronikus Anyakönyvben történő
rögzítése és az esemény Újpesten vagy Budapest IV. kerületében történt, abban az
esetben kérjük, szíveskedjen az anyakonyv@ujpest.hu  email címen felvenni a
kapcsolatot az anyakönyvvezetővel.

Személyesen történő ügyintézés esetén a kérelem leadására Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatán (1041 Budapest, István út 15.), hivatali nyitvatartási időben van
lehetőség.

Az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 15 nap

Az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő kötelezettségeket az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény tartalmazza

Vonatkozó jogszabályok:

Letölthető dokumentumok

Munkatársak

Hortobágyi Noémi
csoportvezető
1041 Budapest, István út 14. I. em. 33.
anyakonyv@ujpest.hu

Csorbáné Pásztor Zsuzsanna
anyakönyvvezető
1041 Budapest, István út 14. I. em. 33.
anyakonyv@ujpest.hu

dr. Puskai Erzsébet
anyakönyvvezető
1041 Budapest, István út 14. I. em. 33.
anyakonyv@ujpest.hu

Megszakítás