péntek, május 24

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző eljárás

A bejegyzett élettársi kapcsolat csak azonos nemű személyek között jöhet létre. A
szándékukat együttesen és személyesen kell bejelenteni.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot a fővárosi kerületi, a megyei
jogú városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-testület hivatalának
anyakönyvvezetőjénél lehet bejelenteni.

A törvény nem ír elő várakozási időt a bejelentés és a bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése között. Az eljárás során készített jegyzőkönyv 1 évig érvényes.

Magyar állampolgárságú felek esetén a bejelentésnél szükséges iratok:

 • érvényes személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél,
 • a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (lakcímkártya)
 •  születési anyakönyvi kivonatok,
 •  családi állapot igazolása (elvált családi állapot esetén az utolsó házasság
  felbontását igazoló záradékolt házassági anyakönyvi kivonat vagy
  a házasságot felbontó jogerős bírói ítélet, özvegy családi állapot esetén a volt
  házastárs halotti anyakönyvi kivonata vagy a házastárs halálát tartalmazó
  záradékolt házassági anyakönyvi kivonat. Magyar állampolgárok esetében a
  hajadon és nőtlen családi állapotot nem kell külön igazolni.)

Kerületünkben a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szertartások
alkalmából igénybe vehető a Központi Rendezvényterem, amely
többletszolgáltatásának díja:

 • Nem Budapest IV. kerületi lakosok esetében 20 000 forint,
 • Budapest IV. kerületi lakosok esetében 1 000 forint, amennyiben a felek
  valamelyike a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentést
  megelőzően legalább hat hónapja állandó Budapest IV. kerületi lakóhellyel
  rendelkezik.

Az anyakönyvvezető külső helyszíni bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél csak
illetékességi területén, azaz Budapest IV. kerületben működhet közre. Külső
helyszínen történő bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a
többletszolgáltatás díja Budapest IV. kerületi lakosok számára 25 000, nem Budapest
IV. kerületi lakosok számára 50 000 forint.

A felek által választott fizetési módot (személyesen, átutalással, postai csekken) a
szándék bejelentésekor kell megadni.

A Központi Rendezvényterem 70 fő (ebből 50-55 fő ülőhely) befogadására alkalmas.

A szertartás alkalmából igénybe vehető szolgáltatásokkal (pl. zene, pezsgő) és azok
díjazásával kapcsolatban Cseppentőné Horváth Valéria rendezvényszervezőt
kereshetik:

 • ügyfélfogadási időben személyesen,
 • telefonon a 2313101/119 melléken vagy
 • az eskuvoszervezoujpest@gmail.com email címen.

Külföldi állampolgárok esetében bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése:

Az ügy egyediségére való tekintettel ebben az esetben a jegyzőkönyvfelvétel
időpontjával, valamint a szükséges okiratokkal kapcsolatban kérem,
szíveskedjenek az anyakonyv@ujpest.hu email címen felvenni a kapcsolatot az
anyakönyvvezetővel.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének szándék bejelentésével kapcsolatos
jegyzőkönyvet a szükséges mellékletekkel az anyakönyvvezető megküldi Budapest
Főváros Kormányhivatalának, a külföldi okiratok vizsgálatának érdekben. A fenti
ügyben Budapest Főváros Kormányhivatala ügyintézési határideje: 30 nap. A
szertartás időpontja a külföldi okiratok elfogadhatóságára vonatkozó
nyilatkozatnak, az anyakönyvvezetőhöz való visszaérkezését követően tűzhető ki.
Az eljárás illetékmentes.

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentéséről felvett
jegyzőkönyv érvényességi ideje: 1 év

Az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő kötelezettségeket az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény tartalmazza

Vonatkozó jogszabályok:

Letölthető dokumentumok

Munkatársak

Hortobágyi Noémi
csoportvezető
1041 Budapest, István út 14. I. em. 33.
anyakonyv@ujpest.hu

Csorbáné Pásztor Zsuzsanna
anyakönyvvezető
1041 Budapest, István út 14. I. em. 33.
anyakonyv@ujpest.hu

dr. Puskai Erzsébet
anyakönyvvezető
1041 Budapest, István út 14. I. em. 33.
anyakonyv@ujpest.hu

Megszakítás