péntek, március 31

Fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő pályázata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága 84/2022. (IV. 25.) számú határozatával döntött a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet alapján történőfogyatékos személyek adósságterheinek enyhítése és életfeltételeinek javítása céljából díjhátralék-kiegyenlítő támogatás elnyerésére irányuló pályázat kiírásáról

2022. május 2. napjától.

A támogatás vissza nem térítendő.

A pályázatot az erre rendszeresített nyomtatványon személyesen, meghatalmazott útján, vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus formában (pl. https://epapir.gov.hu/) lehet benyújtani.

Pályázati nyomtatvány megtalálható a Szociális Osztályon, valamint letölthető honlapunkról (www.ujpest.hu).

A hiányosan benyújtott és a pályázat benyújtási határidőig nem pótolt, valamint a fentebb hivatkozott önkormányzati rendeletben vagy a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek meg nem felelő pályázati kérelmek elutasításra kerülnek. Erről a kérelmező – az ok megjelölésével – értesítésre kerül. Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

Részletes pályázati feltételekről felvilágosítás személyesen – ügyfélfogadási időben – a Szociális Osztályon vagy a 231-31-78-as telefonszámon kérhető, illetve a részletes pályázati feltételek a honlapon (www.ujpest.hu) is megtalálhatók.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 3. nap 1200 óra.

A pályázatokat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága jogosult elbírálni.

Budapest, 2022. április 27.

Czinke Sára

a Bizottság elnöke

Letölthető dokumentumok

Megszakítás