péntek, június 21

Fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő támogatása

FELHÍVÁS

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága 53/2024. (III. 18.) számú határozatával döntött a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 15/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelet szerinti fogyatékos személyek adósságterheinek enyhítése, és életfeltételeinek javítása céljából díjhátralék-kiegyenlítő támogatás 2024. évi biztosításáról, amely alapján a fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő támogatása

 

2024. április 2. napjától 2024. május 3. napjáig

 

kérelmezhető.

 

A támogatás vissza nem térítendő települési támogatás.

 

A támogatást az erre a célra rendszeresített nyomtatványon személyesen, meghatalmazott útján, vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus formában (pl. https://epapir.gov.hu/) lehet benyújtani.

 

Kérelem nyomtatvány átvehető Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szociális Főosztálya Szociális Osztályán, valamint letölthető a www.ujpest.hu weboldalról is.

 

A feltételekről felvilágosítás kérhető személyesen – ügyfélfogadási időben – a Szociális Osztályon (1042 Budapest, Király u. 12-14.) vagy a 231-31-78-as telefonszámon.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2023. május 3. nap 1200 óra.

 

A kérelmeket Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága jogosult elbírálni.

 

Budapest, 2024. március 19.

 

 

Czinke Sára

bizottsági elnök

 

 

Letölthető dokumentumok

Megszakítás