szerda, december 6

Fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő támogatása

FELHÍVÁS

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága 86/2023. (III. 27.) számú határozatával döntött a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 15/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelet szerinti fogyatékos személyek adósságterheinek enyhítése és életfeltételeinek javítása céljából díjhátralék-kiegyenlítő támogatás 2023. évi biztosításáról, amely

2023. április 3. napjától 2023. május 5. napjáig

kérelmezhető.

A támogatás vissza nem térítendő települési támogatás.

A támogatást az erre a célra rendszeresített nyomtatványon személyesen, meghatalmazott útján, vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus formában (pl. https://epapir.gov.hu/) lehet benyújtani.

Kérelem nyomtatvány átvehető Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szociális Főosztálya Szociális Osztályán, valamint letölthető a www.ujpest.hu weboldalról is.

A feltételekről felvilágosítás kérhető személyesen – ügyfélfogadási időben – a Szociális Osztályon (1042 Budapest, Király u. 12-14.) vagy a 231-31-78-as telefonszámon.
A kérelmek benyújtásának határideje: 2023. május 5. nap 1200 óra.

A kérelmeket Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága jogosult elbírálni.

Budapest, 2023. március 28.

 

Czinke Sára
bizottsági elnök

Letölthető dokumentumok

Megszakítás