csütörtök, július 18

Befogadás

Önkormányzati lakásba a bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül is befogadhatja házastársát, gyermekét, a befogadott gyermekének a gyermekét, valamint szülőjét.

A bérlő a lakásba a fenti személyeken túl és csak a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása alapján az alábbi hozzátartozóit fogadhatja be: 

 

a)     más egyeneságbeli rokonát,

b)     testvérét,

c)     élettársát és annak gyermekét,

d)     egyeneságbeli rokona házastársát,

e)     házastársa egyeneságbeli rokonát és testvérét,

f)      testvére házastársát,

g)     gyermeke élettársát.

 

Az élettársi kapcsolat fennállását közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozattal kell igazolni.

A hozzájárulás csak akkor adható meg, ha a lakásban lakó személyekre a befogadás után személyenként legalább 6 m2 lakóterület jut.

A befogadáshoz történő hozzájárulás határozott időre, de legfeljebb a bérleti jogviszony időtartamára adható meg. Határozatlan idejű, vagy öt évnél hosszabb időtartamú bérleti jogviszony esetében a befogadáshoz történő hozzájárulás legfeljebb öt évre adható meg.

 

A bérleti jogviszony megszűnése esetén a hozzájárulás is hatályát veszti.

 

Letölthető dokumentumok

Megszakítás