szombat, december 3

Hatósági bizonyítvány

 

Hatósági bizonyítvány kiállítására kizárólag az anyakönyvi eseményt (születés, házasság, haláleset) nyilvántartó anyakönyvezető illetékes.

Hatósági bizonyítvány kiállítását olyan adatok igazolására kérheti az ügyfél, melyeket az anyakönyvi kivonat nem tartalmaz, de azok az anyakönyvben szerepelnek. Ilyenek például a vallás, nemesi címek, rangok, az anyakönyvi esemény időpontjában meglévő és az anyakönyvbe bejegyzett lakcím, foglalkozás.

A hatósági bizonyítvány kiállítása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) vonatkozó rendelkezése alapján 2021.01.01. napjától illetékmentes.

Ügyintézési határidő: –

Az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő kötelezettségeket az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény tartalmazza.

Vonatkozó jogszabályok:

Letölthető dokumentumok

Munkatársak

Merkwart Annamária
csoportvezető

Bácsi Diána
anyakönyvvezető

Badari Krisztina
anyakönyvvezető

Hortobágyi Noémi
anyakönyvvezető

Megszakítás