csütörtök, június 20

Talált dolgok tekintetében követendő eljárás

1041 Budapest, István út 15. fsz. (ÜSZI)

A találó köteles a talált dolgot a találástól számított 8 napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételére jogosult más személynek átadni, vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni. A jegyzőnek való átadáskor a találó nyilatkozni köteles arra nézve, hogy igényt tart-e a dolog tulajdonjogára. Ha az átvételére a jogosult személye nem állapítható meg, a jegyző a dolgot az átadástól számított 3 hónapon át megőrzi.

Ha ez idő alatt a jogosult nem jelentkezik, a dolgot – ha ennek tulajdonjogára az átadáskor igényt tartott – a találónak ki kell adni.

Ha valaki feltehetően más tulajdonában álló, elveszett dolgot talál és azt birtokba veszi, megszerzi annak tulajdonjogát, ha arra igényt tart feltéve, hogy

– megtett mindent annak érdekében, hogy a dolgot a tulajdonos visszakaphassa; és

– a dolog tulajdonosa vagy az átvételre jogosult más személy a találástól számított egy éven belül, élő állat esetén 3 hónapon belül, a dologért nem jelentkezik.

Vonatkozó jogszabályok:

– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

Letölthető dokumentumok

Munkatársak

Gyarmati Gábor
hatósági ügyintéző
1042 Budapest, István út 15. fszt.
231-3101/277; 231-3235

Megszakítás