szombat, június 15

Bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése másik lakás bérbe adásával

A bérbeadó és a bérlő írásbeli megállapodással a bérleti szerződést 

  • másik lakás bérbe adásával
  • pénzbeli térítéssel
  • másik lakás bérbe adásával és pénzbeli térítéssel is megszüntetheti.

Minden esetben követelmény, hogy a bérlő érvényes és hatályos (fel nem mondott és le nem járt) bérleti szerződéssel rendelkezzen.

 

Nem állami támogatással épült lakásokra vonatkozó szabályok

A lakásbérleti szerződés másik lakás bérbe adásával történő megszüntetése esetén azonos komfortfokozatú és azonos szobaszámú lakást kell bérbe adni, a lakás lakbérét a korábbival azonos kategória szerint kell megállapítani, továbbá a cserelakásra létrejövő bérleti jogviszony időtartama azonos a korábban bérbe adott lakáséval. 

Nagyobb szobaszámú vagy nagyobb alapterületű, illetve magasabb komfortfokozatú lakás akkor adható bérbe, ha a bérlőnek nincs a lakással kapcsolatos tartozása.

 

Állami támogatással épült lakásokra vonatkozó szabályok

Állami támogatással épült lakás (Budapest IV. kerület, Megyeri út 201. 203. 205. szám alatti lakások) bérleti jogviszonyának – másik lakás bérbe adásával történő – megszűnésekor amennyiben a bérlő a lakásbérleti szerződés megkötésekor lakástulajdont ruházott át az Önkormányzatra, úgy részére a korábban átruházott lakással azonos szobaszámú és komfortfokozatú lakást kell bérbe adni a nem a szociális helyzet alapján történő bérbeadás szabályai szerint.

Amennyiben a bérlő a lakásbérleti szerződés megkötésekor bérlakást adott vissza az Önkormányzatnak, úgy részére a korábban leadott lakással azonos szobaszámú és komfortfokozatú lakást kell bérbe adni – a bérlő jövedelmi és vagyoni helyzetétől függően – a szociális helyzet vagy a nem a szociális helyzet alapján történő bérbeadás szabályai szerint

 

 

A másik lakás bérbe adásáról a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság dönt.

Letölthető dokumentumok

Megszakítás