szombat, december 3

Születés anyakönyvezése

A IV. kerületben történt születést személyesen kell bejelenteni az Anyakönyvi Hivatalban. A nem tervezett intézeten kívüli születést a szülőnek, a tervezett intézeten kívüli születést az Intézeten kívüli születésről szóló kormányrendeletben meghatározott felelős személynek kell bejelenteni.

A születés bejelentéséhez szükséges közokiratok, illetve okmányok:

 • Tervezett intézeten kívüli születés esetében a rendeletben meghatározott felelős személy által a születés tényéről kiállított igazolás.
 • Ha az intézeten kívüli születésnél felelős személy nem volt jelen (nem tervezett intézeten kívüli születés) – az anya vizsgálatát követően – a szülész-nőgyógyász szakorvos által utólagosan kiállított igazolás.
 • A szülők személyazonosítására alkalmas okmánya, lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
 • Amennyiben a szülők házasságban élnek: a szülők házassági anyakönyvi kivonata. (2014. július 1-je után kötött házasságok esetében a születés anyakönyvezéséhez nem szükséges a papír alapú házassági anyakönyvi kivonat bemutatása.)
 • Abban az esetben, ha a szülők nem élnek házasságban:
  • az anya személyi azonosításra alkalmas okmánya, lakcímét igazoló hatósági igazolványa,
  • amennyiben történt az apa részéről elismerés a születendő gyermekre a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat;
  • ha az anya családi állapota elvált a házasság megszűnését igazoló záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, özvegy családi állapot esetén az elhunyt férj halotti anyakönyvi kivonata vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat. Hajadon családi állapotot nem szükséges külön igazolni.

Az eljárás illetékmentes.

Az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő kötelezettségeket az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény tartalmazza.

Vonatkozó jogszabályok:

Letölthető dokumentumok

Munkatársak

Merkwart Annamária
csoportvezető

Bácsi Diána
anyakönyvvezető

Badari Krisztina
anyakönyvvezető

Hortobágyi Noémi
anyakönyvvezető

Megszakítás