csütörtök, július 25

Bérlőtársi jogviszony létesítése

A bérlő és a vele jogszerűen együttlakó gyermeke, unokája, illetve szülője írásban együttesen kérhetik a bérbeadótól a bérlőtársi jogviszony létesítéséhez való hozzájárulást. 

A bérbeadó a hozzájárulást akkor adhatja meg, ha a leendő bérlőtárs 

 

a)     önálló jövedelemmel rendelkezik, és

b)     a bérlővel legalább 3 éve életvitelszerűen és jogszerűen együtt lakik, továbbá

c)     gyermek vagy unoka esetében betöltötte a 18. életévét.

 

Nem adható meg a hozzájárulás, ha a kérelmező másik beköltözhető lakás tulajdonjogával, haszonélvezeti-, használati- vagy bérleti jogával rendelkezik.

 

Önkormányzati lakásra – ha a bérlőkijelölésre jogosult eltérően nem rendelkezik – a házastársak közös kérelmére, bérlőtársi szerződést kell kötni.

 

A bérleti szerződésnek a felek közös megegyezéssel történő módosítása esetén vizsgálni kell a bérlő háztartása jövedelmi és vagyoni helyzetét. Csak a nem a szociális helyzet alapján történő bérbe adás szabályai szerint módosítható a bérleti szerződés, ha a bérlő személyében beálló változás következtében, a szociális helyzet alapján történő bérbeadás feltételei nem állnak fenn.

Letölthető dokumentumok

Megszakítás