péntek, június 21

Névváltozás

A Polgári Törvénykönyv értelmében „a polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni”, továbbá „a felek a szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről kötelesek egymást tájékoztatni”.

A bérlő a nyilvántartás vezetése érdekében adatszolgáltatásra köteles, illetve adatszolgáltatásra vagy adategyeztetésre hívható fel. A bérbeadó a lakásokról és azok bérlőiről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 

a)     a lakás címe, ingatlan-nyilvántartási adatai, alapterülete, szobaszáma, komfortfokozata, egyéb helyiségei, a lakáshoz tartozó lakáson kívüli helyiségek és területek, a lakás egyéb lényeges adatai,

b)     a bérlő (bérlőtárs, társbérlő, a lakást jogcím nélkül használó személy) természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja neve, születési helye és ideje), illetve lakó- és tartózkodási helye, 

c)     az esetleges bérlőkijelölésre vagy bérlő-kiválasztásra jogosult adatai,

d)     a szerződéskötés időpontja, a szerződés időtartama, a bérbeadás jogcíme,

e)     a bérleti díj és a külön szolgáltatások díjának mértéke, a fizetésükben esetlegesen fennálló késedelem, a bérlő egyéb kötelezettségeinek elmulasztása,

f)      a lakásban lakó egyéb személyek természetes személyazonosító adatai és az ottlakásuk jogcíme,

g)     befogadáshoz, albérletbe adáshoz, a lakás egy részének nem lakás céljára történő használatához, székhely bejelentéséhez és a tartási szerződéshez adott hozzájárulások, a bérbeadó jogszabály alapján szükséges egyéb hozzájárulásai, ezek feltételei és időtartama, a bérbeadó és a bérlő között létrejött egyéb megállapodások.

            

 

A névváltozás bejelentését követően az Önkormányzat nyilatkozata alapján az Újpesti Vagyonkezelő Zrt-nél kell a bérleti szerződést módosítani.

Letölthető dokumentumok

Megszakítás