szombat, június 15

Telekadó

Tájékoztató az E- ügyintézésről

 

Tárgya: Az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Alanya: Az, aki az év első napján az ingatlan tulajdonosa. Ha az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adóalanya.

A telekadó alapja: a telek négyzetméterben számított területe.

A telekadó mértéke:

2019 évben

 1. külterületi telek esetében 327 Ft/m2
 2. belterületi telek esetében – a c) pontban meghatározott kivétellel – 335 Ft/m2
 3. a településrendezési szabályok szerint VK (városközponti területek) keretövezetben lévő belterületi telek esetében 343 Ft/m2

2020, 2021 és 2022 években

 1. külterületi telek esetében 336 Ft/m2
 2. belterületi telek esetében – a c) pontban meghatározott kivétellel – 344 Ft/m2
 3. a településrendezési szabályok szerint VK (városközponti területek) keretövezetben lévő belterületi telek esetében 353 Ft/m2

2023. január 1-től

 1. külterületi telek esetében 382 Ft/m2
 2. belterületi telek esetében – a c) pontban meghatározott kivétellel – 392 Ft/m2
 3. a településrendezési szabályok szerint VK (városközponti területek) keretövezetben lévő belterületi telek esetében 396 Ft/m2

2024. évben

 1. külterületi telek esetében változatlanul 382 Ft/m2
 2. belterületi telek esetében – a c) pontban meghatározott kivétellel – 431 Ft/m2
 3. a településrendezési szabályok szerint VK (városközponti területek) keretövezetben lévő belterületi telek esetében 436 Ft/m2

Mentes a telekadó alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 19.§ alapján:
– az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
– a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek,

mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek: az az ingatlan,
a) amely az ingatlan-nyilvántartásban, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú, művelés alól kivett területként szerepel, és

b) amelynek a teljes területét – a közüzemi szolgáltató által létesített, nem kizárólag a földterület közüzemi ellátását szolgáló vagy a növénytermesztést szolgáló műtárgy (pl. fúrt/ásott kút, üvegház, fóliasátor, szőlőkordon) által lefedett terület kivételével – az adóalany a naptári év egészében szántó, szőlő, kert vagy gyümölcsös művelési ágnak megfelelően műveli, és

c) amelyre nézve a b) pont szerinti feltétel teljesülését a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóalany naptári év június 9. és szeptember 30. között benyújtott kérelmére indult eljárás keretében megtartott helyszíni szemle alapján kiadott okirattal igazolja, és

d) amellyel határos területen létesített ivóvízvezetékre, szennyvízcsatorna-vezetékre és villamosenergia-vezetékre való csatlakozásra nincs lehetőség, vagy amelynek az adóalany – a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény szerinti – jogszerű földhasználója és azt a tárgyévben az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikk (1) bekezdése alapján, a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11. cikke szerint benyújtott támogatási kérelmében kérelmezett, vagy nem kérelmezett mezőgazdasági területként jelöli meg;

– az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a,
– az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.

Az önkormányzati rendelet alapján mentes a telekadó alól a Htv. 19. §-ában foglaltakon túlmenően

– a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas, 1500 m2–t meg nem haladó nagyságú telektulajdon 2 évig.
Ezen adómentesség az építési engedély kiadásának (bejelentéshez kötött épület esetében a bejelentés megtételének) évétől kezdődik és csak abban az esetben vehető igénybe, ha az építkezést az építési engedély érvényességi ideje alatt (bejelentéshez kötött épület esetében a bejelentés megtételéről számított 2 éven belül) megkezdik

– a magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó, egyébként adóköteles telekrész 1000 m2–t meg nem haladó nagyságú része.

Telekadóról szóló rendeletek:

Budapest Főv. IV. kerület Újpest Önkormányzat adóhatósága által kezelt beszedési számlák

A weboldalon történő időpontfoglalással kapcsolatos tudnivalók:

Az időpontfoglalásnál kérjük, szíveskedjen megadni nevét, e-mail címét és telefonszámát. Kérjük, szíveskedjen feltüntetni a Megjegyzés rovatban, – amennyiben folyamatban lévő ügye van – az ügyiratszámot, illetve az ügyintéző nevét.

A sikeres időpontfoglalásról a megadott e-mail címen kap visszaigazolást.

Kérjük, hogy kapott időpontot megelőzően maximum 10 perccel előbb érkezzen, a foglalt időpontban kollégáink név szerint szólítják Önt.

Amennyiben a lefoglalt időpont nem megfelelő az Ön számára, úgy kérjük, szíveskedjen a foglalást a „Lemondás” gombbal törölni, hogy az mások számára elérhető legyen.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben foglalását nem törölte, de a foglalt időpontban nincs jelen, a továbbiakban a várakozó ügyfelek érkezési sorrendjének figyelembevételével intézheti ügyét.

IDŐPONTFOGLALÁS INDÍTÁSA

Letölthető dokumentumok

Munkatársak

Fejesné Zobolyák Hajnalka
adóigazgatási referens
1041 Budapest, István út 15. III. em., 309.
231-3243
Vállalkozások (név szerinti elosztásban) M-Zs

Sík Sándor
adóigazgatási referens
1041 Budapest, István út 15. III. em., 309.
231-32-39
Vállalkozások (név szerinti elosztásban) A-L

Tatay Éva
adóigazgatási referens
1041 Budapest, István út 15. III. em., 311.
231-3241
Magánszemélyek (utca névszerinti elosztásban) K-Zs

Krajnik Gyöngyi
adóigazgatási referens
1042 Budapest István út 15. III. emelet 310.
231-3101/131
Magánszemélyek (utca névszerinti elosztásban) A-J

Megszakítás