szombat, június 15

Kizárólagos bérlőnek történő elismerés

A Polgári Törvénykönyv értelmében „a polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni”, továbbá „a felek a szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről kötelesek egymást tájékoztatni”. A bérlő a nyilvántartás vezetése érdekében adatszolgáltatásra köteles, illetve adatszolgáltatásra vagy adategyeztetésre hívható fel.

 

A bérlő köteles a bérbeadó felé jelezni, ha bérlőtársa elhalálozott, vagy bérleti jogviszonya bírósági ítélet alapján megszűnt illetve, ha bérlőtársa a bérleti jogviszonyáról lemondott.

 

A bejelentését követően az Önkormányzat nyilatkozata alapján az Újpesti Vagyonkezelő Zrt-nél kell a bérleti szerződést módosítani.

 

Letölthető dokumentumok

Megszakítás