szombat, június 15

Lakáscsere

A bérlő a lakás bérleti jogát – a bérbeadó hozzájárulásával – elcserélheti. A csereszerződést írásba kell foglalni. Önkormányzati lakás bérleti joga kizárólag másik lakás bérleti vagy tulajdonjogára cserélhető.

A bérbeadó megtagadhatja a cseréhez történő hozzájárulását, ha a cserepartner a fent felsorolt iratok benyújtására vonatkozó kérést a megadott határidőn belül nem teljesíti, vagy a benyújtott okiratok, illetőleg – szükség esetén – a cserelakás helyszínen történő megtekintése alapján kétség merül fel a cserepartner lakásbérleti vagy tulajdonjogának fennállása kérdésében.

Az önkormányzati lakás bérleti jogának cseréjéhez történő hozzájárulás nem tagadható meg, ha bármelyik cserélő fél

a)     egészségügyi ok,

b)     munkahely megváltozása,

c)     lényeges személyi körülményeinek, így különösen a bérlővel állandó jelleggel jogszerűen együttlakó személyek számának megváltozása miatt cseréli el a lakást. 

A hozzájárulást meg kell tagadni, ha a bérlőkijelölésre vagy az ismételten gyakorolható bérlőkiválasztásra jogosult, illetőleg az eltartó a cseréhez nem járul hozzá.

A lakás bérleti jogának elcseréléséhez szükséges bérbeadói hozzájárulás megadásáról, vagy megtagadásáról a Polgármester dönt.

 

A csere következtében létrejövő új bérleti szerződés esetében a lakbér mértékét az új bérlő és együtt költöző személyek jövedelmi és vagyoni helyzete alapján – a szociális helyzet alapján történő bérbe adás, vagy a nem szociális helyzet alapján történő bérbe adás szabályai szerint – kell megállapítani.

Letölthető dokumentumok

Megszakítás