kedd, július 16

Ügyintézés

Kultúráért, oktatásért, társadalmi kapcsolatokért és kommunikációért felelős Alpolgármester Kabinet (elérhetőség)

Tájékoztató és űrlap az Újpest Gyermekeiért Jótékonysági Alapból támogatás igényléséhez

Igazgatási Osztály (elérhetőség)

Hagyaték (elérhetőség)

Hagyaték

Ügyfélszolgálat (elérhetőség)

Általános tájékoztatás
Talált dolgok tekintetében követendő eljárás
Tulajdoni lap másolat beszerzése hagyatéki eljáráshoz

Ipar és kereskedelem (elérhetőség)

Bevásárlóközpontok nyilvántartásba vétele
Kereskedelmi tevékenységek végzésének bejelentése, engedélyezése
Nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely üzemeltetési engedélye
Nyilvántartás az ipartelepekről és a szálláshelyekről
Szálláshely-szolgáltatás bejelentése
Telepengedélyezési és bejelentési eljárás
Vásárok, piacok engedélyezése
Zenés, táncos rendezvény engedélyezése
Zenés, táncos rendezvényekről nyilvántartás

Anyakönyv (elérhetőség)

A házassági névviselési forma módosítása
Anyakönyvi hatósági bizonyítvány
Anyakönyvi kivonatok (születési, házassági, halotti bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló) kiállítása
Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző eljárás
Haláleset anyakönyvezése
Hazai anyakönyvezést megelőző eljárás
Házassági szándék bejelentése
Születés anyakönyvezése
Születési név megváltoztatása, utónév módosítása, házassági névváltoztatás
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

Birtokvédelem (elérhetőség)

Birtokvédelmi ügyek

Állattartás (elérhetőség)

Állattartási és állatvédelmi ügyek

Lakcímrendezéssel kapcsolatos ügyek (elérhetőség)

Lakcímrendezéssel kapcsolatos ügyek

Szociális Osztály (elérhetőség)

Ápolási díjat kiegészítő támogatás
Babaköszöntő program
Beiskolázási támogatás
Energiafogyasztáshoz nyújtott kiegészítő támogatás
Fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő támogatása
Fővárosi lakásrezsi támogatás
Gondozási támogatás – a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás
Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás
Gyermeket egyedül nevelő szülő támogatása
Gyógyszerutalvány
Hátralékkezelési támogatás – a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás
Köztemetés
Lakbértámogatás
Lakhatási támogatás – a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
Nyugdíjszerű ellátásban részesülők plusz támogatása
Rendkívüli települési támogatás
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Temetési támogatás
Védendő fogyasztó igazolás
Védőoltáshoz nyújtott támogatás

Lakásügyi Osztály (elérhetőség)

A bérleti szerződés meghosszabbítása
Albérletbe adás
Befogadás
Bérlakásra vonatkozó tartási szerződés jóváhagyása
Bérlemény megvásárlása
Bérleti jogviszony folytatása
Bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése másik lakás bérbe adásával
Bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése pénzbeli térítéssel
Bérleti jogviszony rendezése
Bérlőtársi jogviszony létesítése
Csatolás
Fecskeház
Kizárólagos bérlőnek történő elismerés
Lakás bérbeadása iránti kérelem
Lakáscsere
Lakáskérelem bírói ítélet alapján
Lakbér és különszolgáltatási díj hátralék részletekben történő megfizetése
Lakbér felülvizsgálata
Névváltozás

Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály (elérhetőség)

500 m3/év mennyiséget nem meghaladó, és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megépítésével, használatbevétel, átalakításával és megszüntetésével kapcsolatos ügyek
Építési-bontási tevékenység során keletkező környezeti zaj határértékeinek betartása alóli időszakos felmentés
Fakivágással kapcsolatban keletkező bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos eljárás
Fás szárú növények életveszélyes, egészségre veszélyes, vagyonra veszélyes állapota miatti fakivágási kötelezés
Fás szárú növények fenntartásával, kezelésével kapcsolatos előírások teljesítésére való kötelezés
Fás szárú növények telepítésével kapcsolatos előírások teljesítésére való kötelezés
Közterületen lévő fás szárú növények kivágása utáni pótlásával kapcsolatos kötelezés
Közterületen lévő fás szárú növények kivágásának engedélyezése
Magáningatlan előtti közterület hulladékgazdálkodási ügye (ingatlan előtti közterület szennyezettsége esetén)
Magántulajdonú ingatlan előtti közterület gyomfertőzöttségének hatósági ügye, valamint az ingatlanokról kinyúló ágak visszavágásának kérdése
Magántulajdonú ingatlan előtti közterület parlagfűfertőzöttségének hatósági ügye
Magántulajdonú ingatlan gyomfertőzöttségének hatósági ügye
Magántulajdonú ingatlan hulladékgazdálkodási ügye (ingatlanon illegálisan tartott, vagy oda szabálytalanul kihelyezett hulladékok esetén)
Magántulajdonú ingatlan parlagfűfertőzöttségének hatósági ügye
Talajvízkút létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának és megszüntetésének vízjogi engedélyezése, amely a létesítő házi vízigényének 500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja
Üzemi, vagy szabadidős létesítmény zajkibocsátásának hatósági engedélyezése (környezeti zajkibocsátási határértékek megállapítása)
Zajkibocsátással járó kültéri építési-bontási tevékenység hétvégi korlátozása alóli időszakos felmentés (határérték-túllépésre nem jogosít fel)

Megszakítás