csütörtök, július 25

Bérlemény megvásárlása

Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került önkormányzati, illetőleg az állami lakásra, más személyt megelőző elővásárlási jog illeti meg:

a)     a bérlőt;

b)     a bérlőtársakat egyenlő arányban;

c)     a társbérlőt az általa kizárólagosan használt lakóterület arányában;

d)     az a)-c) pontban felsoroltak hozzájárulásával, azok egyenes ági rokonát, valamint örökbe fogadott gyermekét.

Az elidegeníthető lakások körét a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság jelöli ki. A kijelölés nem jelent elidegenítési kötelezettséget. A bérlakások elidegenítéséről a Polgármester dönt

 

A lakás forgalmi értékét a Lakástörvényben meghatározott szempontok figyelembe vételével, ingatlanforgalmi szakértőbevonásával kell meghatározni. A vételár megállapításakor a forgalmi értékből le kell vonni a bérlőnek a lakásra fordított, a bérbeadó hozzájárulásával elvégzett és meg nem térített, számlákkal igazolt értékét.

Az adásvételi szerződés csak akkor köthető meg, ha a bérlő igazolja, hogy nem áll fenn a bérbeadó felé a lakással kapcsolatos tartozása.

Az elővásárlási joggal rendelkező bérlő a vételárat egy összegben, vagy részletekben köteles megfizetni. 

Letölthető dokumentumok

Megszakítás