péntek, május 24

Gyógyszerutalvány

Havi rendszeres gyógyszerkiadásai enyhítésére gyógyszerutalványban részesíthető az az újpesti lakóhellyel rendelkező személy havonta legfeljebb egy alkalommal, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:

a) egyedül élő személy esetében a helyi jövedelemalap 300%-át,
b) 2 fős család esetében a helyi jövedelemalap 200%-át,
c) 3 vagy ennél több fős család esetében a helyi jövedelemalap 150%-át.

Ha a kérelmező fogyatékos személy, vagy a kérelmező családjában fogyatékos személy él, továbbá ha a kérelmező, vagy házastársa, illetve élettársa időskorúak járadékában részesül, a fent meghatározott jövedelemhatár a helyi jövedelemalap 25%-ával megemelkedik.

Gyógyszerutalványra jogosult továbbá az, aki a kérelem benyújtásakor betöltötte a 75. életévét, feltéve, hogy az egy főre jutó jövedelem – egyedül élő esetén havi jövedelme – a helyi jövedelemalap 400%-át nem haladja meg.

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy a közgyógyellátásból nem fedezhető gyógyszerszükségletei kielégítésére használhatja a gyógyszerutalványt.

A gyógyszerutalvány összege alkalmanként nem haladhatja meg az igazolt gyógyszerköltség összegét, az a kiállítás napjától számított 90 napig használható az Önkormányzattal szerződésben álló gyógyszertárakban.

Letölthető dokumentumok

Megszakítás