szerda, december 6

Gyógyszerutalvány

Havi rendszeres gyógyszerkiadásai enyhítésére gyógyszerutalványban részesíthető az az újpesti lakóhellyel rendelkező személy havonta legfeljebb egy alkalommal, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:

a) egyedül élő személy esetében a helyi jövedelemalap 300%-át,
b) 2 fős család esetében a helyi jövedelemalap 200%-át,
c) 3 vagy ennél több fős család esetében a helyi jövedelemalap 150%-át.

Ha a kérelmező fogyatékos személy, vagy a kérelmező családjában fogyatékos személy él, továbbá ha a kérelmező, vagy házastársa, illetve élettársa időskorúak járadékában részesül, a fent meghatározott jövedelemhatár a helyi jövedelemalap 25%-ával megemelkedik.

Gyógyszerutalványra jogosult továbbá az, aki a kérelem benyújtásakor betöltötte a 75. életévét, feltéve, hogy az egy főre jutó jövedelem – egyedül élő esetén havi jövedelme – a helyi jövedelemalap 400%-át nem haladja meg.

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy a közgyógyellátásból nem fedezhető gyógyszerszükségletei kielégítésére használhatja a gyógyszerutalványt.

A gyógyszerutalvány összege alkalmanként nem haladhatja meg az igazolt gyógyszerköltség összegét, az a kiállítás napjától számított 90 napig használható az Önkormányzattal szerződésben álló gyógyszertárakban.

Letölthető dokumentumok

Megszakítás