péntek, június 21

A bérleti szerződés meghosszabbítása

A bérleti jogviszony időtartamának meghosszabbítására irányuló kérelmét a bérlő – a lejárat előtt legalább 30 nappal – írásban köteles bejelenteni a bérbeadónak.

A bérleti jogviszony további egy évvel történő meghosszabbításáról a polgármester dönt. Erre csak akkor kerülhet sor, ha a bérlő a bérlet teljes időtartama alatt a jogszabályban és a szerződésben előírt valamennyi kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, tehát a lakbér és közüzemi szolgáltatók felé nem áll fenn tartozása, illetve egyéb szerződésszegő magatartást sem tanúsított.

Letölthető dokumentumok

Megszakítás