Bölcsődék, nevelési és oktatási intézmények

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézményének Központja

1041. Budapest, Lőrinc utca 35-37.

380-4488
kocsis.ildiko@ujpestibolcsik.hu

Intézményvezető: Kocsis Ildikó Edit

Aradi bölcsőde

1043 Budapest, Aradi u. 9.

389-09-43
aradibolcsode@ujpestibolcsik.hu

Bölcsődevezető: Kakulya Pálné

Bölcsődék Előkészítő Konyhája

1043 Aradi u. 9.

696-1626
kozpontikonyha@ujestibolcsik.hu

Konyhavezető: Harasztiné Sziládi Valéria

Hajló Bölcsőde

1048 Budapest, Hajló u. 2-8.

380-62-18

hajlobolcsode@ujpestibolcsik.hu

Bölcsődevezető: Vargáné Szakály Ágnes

Homoktövis bölcsőde

1048 Budapest, Homoktövis u. 104.

233-37-36
homoktovisbolcsode@ujpestibolcsik.hu

Bölcsődevezető: Farkas Anikó

Labdarúgó bölcsőde

1047 Budapest, Labdarúgó u. 24.

369-17-40
labdarugobolcsode@ujpestibolcsik.hu

Bölcsődevezető: Csiffáriné Richter Erika

Lakkozó bölcsőde

1048 Budapest, Lakkozó u. 5.

380-65-21
lakkozobolcsode@ujpestibolcsik.hu

Bölcsődevezető: Óvádiné Szabadi Krisztina

Leiningen bölcsőde

1046 Budapest, Leiningen u. 5.

3708-658
leiningenbolcsode@ujpestibolcsik.hu

Bölcsődevezető: Komárominé Huszárik Renáta

Munkásotthon bölcsőde

1043 Budapest, Munkásotthon u. 47.

3695-763
munkasotthonbolcsode@ujpestibolcsik.hu

Bölcsődevezető: Orbánné Szombathelyi Ildikó

Pozsonyi bölcsőde

1045 Budapest, Mártírok útja 1.

369-19-17
pozsonyibolcsode@ujpestibolcsik.hu

Bölcsődevezető: Kohut Mihályné

Rózsaliget bölcsőde

1042 Budapest, Rózsaliget köz 3.

369-88-04
rozsaligetbolcsode@ujpestibolcsik.hu

Bölcsődevezető: Csatlósné Vaszil Andrea

Az Önkormányzat által fenntartott intézmények

Újpesti Ambrus Óvoda

1047 Budapest, Ambrus Z. u. 2.

370-9034
ambrusovi@ambrusovi.hu

Óvodavezető: Köpe Krisztina

Újpesti Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvodája

1047 Budapest, Vörösmarty M. u. 14.

370-9106
info@vorosmartyovoda.ujpest.hu

Óvodavezető: Köpe Krisztina

Újpesti Aradi Óvoda

1043 Budapest, Aradi u. 9.

369-7839
info@aradiovoda.ujpest.hu

Óvodavezető: Bőszné Stofán Mónika

Újpesti Aradi Óvoda Csányi Tagóvodája

1043 Budapest, Csányi L. u. 30

389-0359
info@csanyiovoda.ujpest.hu

Óvodavezető: Bőszné Stofán Mónika

Újpesti Aradi Óvoda Pozsonyi Tagóvodája

1043 Budapest, Mártírok u. 1.

369-0188
info@pozsonyiovoda.ujpest.hu

Óvodavezető: Bőszné Stofán Mónika

Újpesti Aranyalma Óvoda

1047 Budapest, Fóti út 54.

233-1239
info@fotiovoda.ujpest.hu

Óvodavezető: Kovácsné Szalárdy Ágnes

Újpesti Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvodája

1046 Budapest, Leiningen K. u. 1.

379-3314
info@leiningenovoda.ujpest.hu

Óvodavezető: Kovácsné Szalárdy Ágnes

Újpesti Bőrfestő Óvoda

1048 Budapest, Bőrfestő u. 1-3.

380-7199
borfestoovi@borfestoovi.hu

Óvodavezető: Enyedy Ágota Margit

Újpesti Dalos Ovi Óvoda

1044 Budapest, Ugró Gyula sor 5.

233-2806
dalosovi@dalosovi.hu

Óvodavezető: Major Tiborné Biró Orsolya Irén

Újpesti Deák Óvoda

1041 Budapest, Deák Ferenc u. 95.

369-6307
deakovi@deakovi.hu

Óvodavezető: Csabainé Kurucz Orsolya

Újpesti Homoktövis Óvoda

1048 Budapest, Homoktövis u. 102.

233-3814
homoktovisovoda@homoktovisovoda.hu

Óvodavezető: Dikácz Attiláné

Újpesti JMK Óvoda

1043 Budapest, Nyár. u. 6.

369-4508
jmkovoda@jmkovoda.hu

Óvodavezető: Rácz Ágnes

Újpesti Karinthy Frigyes Óvoda

1048 Budapest, Hajló u. 2-8

380-6197
info@karinthyovoda.ujpest.hu

Óvodavezető: Beáné Losonci Katalin

Újpesti Liget Óvoda

1041 Budapest, Rózsaliget köz 1.

369-7006; 369-1133
info@ligetovoda.ujpest.hu

Óvodavezető: Szücs Judit

Újpesti Liget Óvoda Királykerti Tagóvodája

1042 Budapest, Király u. 26-28.

369-0309
info@kiralykertiovoda.ujpest.hu

Óvodavezető: Szücs Judit

Újpesti Nyár Óvoda

1042 Budapest, Nyár u. 14.

369-3050
nyaroviujpest@gmail.com

Óvodavezető: Dr. Altner Edit

Újpesti Park Óvoda

1048 Budapest, Külső-Szilágyi út 46.

380-6795
parkovi@parkovi.hu

Óvodavezető: Mezőváriné Nagy Edit

Újpesti Park Óvoda Lakkozó Tagóvodája

1048 Budapest, Lakkozó u. 3.

380-6603
parkovi@parkovi.hu

Óvodavezető: Mezőváriné Nagy Edit

Újpesti Viola Óvoda

1042 Budapest, Viola u. 11-13.

369-9513
info@violaovoda.ujpest.hu

Óvodavezető: Fodorné Gombos Tímea

Újpesti Virág Óvoda

1045 Budapest, Virág u. 30.

369-3020
viragovi@viragovi.hu

Óvodavezető: Palatinus Antalné

Egyéb fenntartású intézmények

Aprótalpak angol-magyar magánbölcsőde és óvoda

1048 Bp., Megyeri út 205/a.

30/385 0506
aprotalpak76@gmail.com

Óvodavezető: Mózes-Marcsinák Márta

Bóbita Varázspalota Magánóvoda

székhely: 1047 Budapest, Attila utca 156-158.
telephely: 1048 Budapest, Óceánárok utca 31.

06-30/440-8857
info@bobitaovibolcsi.hu

Óvodavezető: Adamik Melinda

Csillagberek Waldorf Óvoda

1047 Budapest, Árpád út 161-163.

06-20/523-2015
ovoda@csillagberek.hu

Óvodavezető: Demeter Éva

EleFanni Magyar-Angol Magánóvoda és Bölcsőde

1047 Budapest, Baross utca 91-95. Belső park

06-30/320-7998
elefanniovi@gmail.com

Óvodavezető: Czigler Judit

Hétszínvirág Magánóvoda

1041 Budapest, Szigeti J. u. 2-4.

611-6200; 06-30-747-7515
info@hetszinvirag.hu

Óvodavezető: Radnai Tünde

Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda

1044 Budapest, Fóti út 35/B.

272-0213
karmelitaovi@gmail.com

Óvodavezető: Miskolczi Éva M. Erzsébet

Kiskavicsok Magánóvoda és Fejlesztőház

1047 Budapest, Vécsey Károly u. 120.

06-20/917-7228
kiskavicsok@gmail.com

Óvodavezető: Lengyel Pálné

Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola és Óvoda

1043 Budapest, Erzsébet u. 30.

369-0962
ovoda@szentjanos.hu

Óvodavezető: Sergőné Egedi Katalin

Vadgesztenye Református Óvoda és Bölcsőde

1045 Budapest, ősz u. 155.

369-0965
chovibolcsi@chob.t-online.hu

Óvodavezető: Pajorné Hirmann Mária

ÉSZAK-BUDAPEST TANKERÜLETI KÖZPONT-KIHELYEZETT IRODA

1042 Budapest, István út 15.
06-1-795-8104
eszakbudapest@kk.gov.hu
http://kk.gov.hu/eszakbudapest
tankerületi igazgató: Tamás Ilona

Munkatársak:

Tamás Ilona – tankerületi igazgató
Helyiség: 201-es szoba
Telefon: 06-30-3265-768, 06-1-795-8104
e-mail: ilona.tamas@kk.gov.hu

Kapa-Takács Erika – irodavezető
Helyiség: 202-es szoba
Telefon: 06-1-795-2732
e-mail: erika.kapa-takacs@kk.gov.hu

Sift Katalin – titkársági referens
Helyiség: 203-as szoba
Telefon: 06-1-795-8104
e-mail: laszlone.zalatnai@kk.gov.hu

Zrinyi Péter – tanügyigazgatási referens
Helyiség: 405-ös szoba
Telefon: 06-1-795-8107
e-mail: peter.zrinyi@kk.gov.hu

Czabán Sára – tanügyigazgatási referens
Helyiség: 406-os szoba
Telefon: 06-1-231-3153
e-mail: sara.czaban@kk.gov.hu

Szarka Mihályné – személyügyi referens
Helyiség: 422-es szoba
Telefon: 06-1-231-3101/442
e-mail: mihalyne.szarka@kk.gov.hu

Kis-Tót Vincéné Mónika – személyügyi referens
Helyiség: 422-es szoba
Telefon: 06-1-231-3101/442
e-mail: vincene.kis-tot@kk.gov.hu

Törökné Bertalanits Anita – személyügyi referens
Helyiség: 401-es szoba
Telefon: 06-1-231-3101/385
e-mail: anita.bertalanits.torok@kk.gov.hu

Gáspár Csabáné Nagy Ágnes pénzügyi referens
Helyiség: 403-as szoba
Telefon: 06-1-231-3209
e-mail: csabane.gaspar@kk.gov.hu

Terjék István pénzügyi referens
Helyiség: 203-as szoba
Telefon: 06-1-896-0703
e-mail: istvan.terjek@kk.gov.hu

Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ (1042 Budapest, István út 15.) fenntartásában álló köznevelési intézmények

Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola

1047 Budapest, Fóti út 66.

233-1018; 232-1228
titkarsag.angolny@ebtk.hu

Intézményvezető: Mező János

Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

1042 Budapest, István út 17-19.

369-4485
titkarsag.erkelgy@ebtk.hu

Intézményvezető: Dávidné Szabó Melinda

Lázár Ervin Általános Iskola

1041 Budapest, Erzsébet u. 31.

369-3180; 231-0881
titkarsag.lazare@ebtk.hu

Intézményvezető: Pál Lászlóné

Megyeri Úti Általános Iskola

1044 Budapest, Megyeri út 20.

230-3071
titkarsag.megyeri@ebtk.hu

Intézményvezető: Hamzáné Szita Ilona

Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1041 Budapest, Lőrincz u. 35-37.

369-1826
titkarsag.pecsis@ebtk.hu

Intézményvezető: Horváth Erika

Újpesti Bajza József Általános Iskola

1046 Budapest, Bajza József utca 2.

tanári: 370-0034
titkarsag.bajzaj@ebtk.hu

Intézményvezető: Kohodné Tóth Andrea

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

1043 Budapest, Munkásotthon u. 3.

369-2729
titkarsag.benef@ebtk.hu

Intézményvezető: Vogyeraczkiné Kovács Andrea

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskola

1047 Budapest, Langlet Waldemár u. 3-5.

369-4917; 369-8291
titkarsag.brodyi@ebtk.hu

Megbízott intézményvezető: Ilauszkyné Varga Enikő

Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium

1048 Budapest, Bőrfestő u. 5-9.

380-7170
titkarsag.csokonaivm@ebtk.hu

Intézményvezető: Tóthné Nyiszteruk Hilda

Újpesti Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola És Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola

1043 Budapest, Pozsonyi utca 3.

369-2741
igazgato.halassyo@ebtk.hu

Intézményvezető: Szabó-Szikszay Viktória

Újpesti Homoktövis Általános Iskola

1048 Budapest, Homoktövis u. 100.

230-9450
titkarsag.homoktovis@ebtk.hu

Intézményvezető: Dr. Földesiné Gyöngyösi Klára

Újpesti Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

1048 Budapest, Hajló u. 2-8.

230-6391
titkarsag.karinthyf@ebtk.hu

Intézményvezető: Urbánné Nagy Klára

Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium

1041 Budapest, Erzsébet u. 69. és 1041 Bp., Virág u. 56-58.

369-2273; 369-3627
titkarsag.karolyii@ebtk.hu

Intézményvezető: Hirmann László

Újpesti Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

1041 Budapest, Venetiáner u. 26., óvodai telephely: 1048 Budapest, Külső-Szilágyi út 46.

370-0056; 369-3384
igazgato.ujpestiegymi@ebtk.hu

Intézményvezető: Selmeci László György

Újpesti Szigeti József Utcai Általános Iskola

1041 Budapest, Szigeti József. u. 1-3.

369-6706
titkarsag.szigetij@ebtk.hu

Intézményvezető: Török Ibolya

Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola

1044 Budapest, Ugró Gyula sor 1-3.

233-2978
titkarsag.szucss@ebtk.hu

Intézményvezető: Lévai András

Egyéb fenntartású intézmények

Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium

1043 Budapest, Nyár u.4.

+36-1-369-1851; +36-30-553-0180
iskolatitkar@benkorefi.hu

Igazgató: Madarász Levente

Csillagberek Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1042 Budapest, Árpád út 161-163.

06-20/286-4231
iskola@csillagberek.hu

Megbízott igazgató: Kereki Marianna Emma

Gyermekház Iskola

székhely: 1062 Budapest, Bajza u. 26. Telephely: 1041 Budapest, Virág u. 32

369-3330
arpadtitkarsag@gyermekhaz.hu

Igazgató: Bogár Éva Zsuzsanna

Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola és Óvoda

1043 Budapest, Tanoda tér 6.

369-2148
igazgato@szentjanos.hu

Igazgató: Käfer György

A Belső-Pesti Tankerületi Központ (1071 Budapest, Damjanich u. 6.) fenntartásában álló köznevelési intézmény

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat (1077 Budapest, Izabella u. 1.) IV. Kerületi Tagintézménye

1041 Budapest, Szigeti József utca 1-3. (Bejárat a Deák F. utca felől az udvaron át)

369-9587
igazgato.fpsz.IV.ker@ebtk.hu

Tagintézmény-vezető: Himmel Irén

ÉSZAK-BUDAPEST TANKERÜLETI KÖZPONT-KIHELYEZETT IRODA

1042 Budapest, István út 15.
06-1-795-8104
eszakbudapest@kk.gov.hu
http://kk.gov.hu/eszakbudapest
tankerületi igazgató: Tamás Ilona

Munkatársak:

Tamás Ilona – tankerületi igazgató
Helyiség: 201-es szoba
Telefon: 06-30-3265-768, 06-1-795-8104
e-mail: ilona.tamas@kk.gov.hu

Kapa-Takács Erika – irodavezető
Helyiség: 202-es szoba
Telefon: 06-1-795-2732
e-mail: erika.kapa-takacs@kk.gov.hu

Sift Katalin – titkársági referens
Helyiség: 203-as szoba
Telefon: 06-1-795-8104
e-mail: laszlone.zalatnai@kk.gov.hu

Zrinyi Péter – tanügyigazgatási referens
Helyiség: 405-ös szoba
Telefon: 06-1-795-8107
e-mail: peter.zrinyi@kk.gov.hu

Czabán Sára – tanügyigazgatási referens
Helyiség: 406-os szoba
Telefon: 06-1-231-3153
e-mail: sara.czaban@kk.gov.hu

Szarka Mihályné – személyügyi referens
Helyiség: 422-es szoba
Telefon: 06-1-231-3101/442
e-mail: mihalyne.szarka@kk.gov.hu

Kis-Tót Vincéné Mónika – személyügyi referens
Helyiség: 422-es szoba
Telefon: 06-1-231-3101/442
e-mail: vincene.kis-tot@kk.gov.hu

Törökné Bertalanits Anita – személyügyi referens
Helyiség: 401-es szoba
Telefon: 06-1-231-3101/385
e-mail: anita.bertalanits.torok@kk.gov.hu

Gáspár Csabáné Nagy Ágnes pénzügyi referens
Helyiség: 403-as szoba
Telefon: 06-1-231-3209
e-mail: csabane.gaspar@kk.gov.hu

Terjék István pénzügyi referens
Helyiség: 203-as szoba
Telefon: 06-1-896-0703
e-mail: istvan.terjek@kk.gov.hu

Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ (1042 Budapest, István út 15.) fenntartásában álló köznevelési intézmények

Újpesti Babits Mihály Gimnázium

1048 Bp., Tóth Aladár u. 16-18.

233-4290; 233-4536
titkarsag.babitsmgimn@ebtk.hu

Igazgató: Pataki Marianna

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskola

1047 Budapest, Langlet Waldemár u. 3.-5.

369-4917; 369-8291
titkarsag.brodyi@ebtk.hu

Megbízott intézményvezető: Ilauszkyné Varga Enikő

Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium

1048 Budapest, Bőrfestő u. 5-9.

380-7170
titkarsag.csokonaivm@ebtk.hu

Intézményvezető: Tóthné Nyiszteruk Hilda

Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium

1041 Budapest, Erzsébet u. 69. és 1041 Bp., Virág u. 56-58.

369-2273; 369-3627;
titkarsag.karolyii@ebtk.hu

Intézményvezető: Hirmann László

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium

1043 Budapest, Tanoda tér 1.

369-3388; 369-1439
titkarsag.konyveskgimn@ebtk.hu

Intézményvezető: Szepesváry László

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (1085 Budapest, Baross utca 52.) által fenntartott középiskolák

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma

1047 Budapest, Baross u. 72.

369-3505, 370-4951
info@berzeviczy.hu

Intézményvezető: Zádory Tibor

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kozma Lajos Faipari Szakgimnáziuma

1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.

369-6655; 369-6241; 369-6011
kozma@kozmafa.sulinet.hu

Intézményvezető: Huszár Márton Zoltán

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

1041 Budapest, Görgey Artúr u.26.

369-6755
umszki@umszki.hu

Zigler Tünde Edit

Egyéb fenntartású intézmények

Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium

1043 Budapest, Nyár u. 4.

+36-1-369-1851; +36-30-553-0180
iskolatitkar@benkorefi.hu

Megbízott igazgató: Madarász Levente

Budakalász Gimnázium Újpesti Tagintézménye Könyves Kálmán Gimnázium épületében

1043 Budapest, Tanoda tér 1.

+36 30 010 9106

tagintézmény-vezető: Szepesi Gábor

Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium

1048 Budapest, Lakkozó u. 1-5.

781-2150, 06-20/488-3635
iskolatitkar@prwk.hu

Igazgató: Vekerdy Dániel

Gyermekház Iskola

székhely: 1062 Budapest, Bajza u. 26. Telephely: 1041 Budapest, Virág u. 32

369-3330
arpadtitkarsag@gyermekhaz.hu

Igazgató: Bogár Éva Zsuzsanna

Kanizsay Dorottya Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Szakgimnázium

1043 Budapest, Kassai u. 24/a.

353-6514
igkanizsay@gmail.com

Igazgató: Bärnkopf Péter

Egyéb fenntartású intézmények

Károli Gáspár Református Egyetem – Állam-és Jogtudományi Kar

1042 Budapest, Viola utca 2-4.

370-8601, 231-6021
dekanihiv.ajk@kre.hu, to.vez.ajk@kre.hu