szombat, június 15

Elektronikusan intézhető adóügyek

Tájékoztató az E- ügyintézésről

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hatáskörébe tartozó ügyek.

 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény értelmében a főváros esetében
 • az építményadót, a telekadót, a magánszemély kommunális adóját és az idegenforgalmi adót a kerületi önkormányzat,
 • a helyi iparűzési adót a fővárosi önkormányzat jogosult bevezetni.
 • A fővárosi önkormányzat Adó Főosztály honlapja elérhető itt


Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat adóhatósága felé jelenleg igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások:

Ügyindítás:

Az ügyindítás tulajdonképpen nem más, mint egy elektronikus űrlap (iForm) benyújtása az E önkormányzati Portálhasználatával, ahol az eljáró hatóságnak Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatát kell kiválasztani, ezt követően az adott adóügyet, majd a kiválasztott és kitöltött űrlapot kell beküldeni.

 A szolgáltatás használatának feltétele:

 • Az E-önkormányzati Portál nyitó oldal ÜGYINTÉZÉS BEJELENTKEZÉSSEL gombjának megnyomása utáni KAÜ-azonosítást követően lehet belépni a portálra.
 • Cég nevében történő űrlap-benyújtásra kizárólag akkor van lehetősége, ha cégkapumegbízottként vagy ügykezelőként szerepel a Cégkapu regisztrációs nyilvántartásban.
 • Intézmény nevében az adott HKP kapcsolattartó vagy ügyintéző járhat el.
 • Amennyiben a beküldő képviseleti joga korlátozott az adóügyi eljárásra vonatkozó meghatalmazást el kell juttatni az Adóhatóság számára.


Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy a kitöltött űrlapokat beküldést megelőzően szíveskedjenek letölteni, lementeni ugyanis erre – a Kincstártól kapott tájékoztatás alapján – később nem lesz mód és a beküldést követően már nem tudják elérni az egyébként már beküldött űrlapot!

Ügytípusok

Adóegyenleg lekérdezés:

Az E-önkormányzati Portálon lekérheti az önkormányzat hatáskörbe tartozó adóinak egyenlegét is, melyhez az Ügyfélkapus azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is, ezt követően lekérdezheti személyes egyenlegét, vagy azon személyek (természetes vagy jogi) egyenlegét, amelyeket mint képviseleti joggal felruházott személy összerendelési nyilatkozatban kérelmezett az önkormányzatnál.

A szolgáltatás használatának feltételei:

 • Személyes vagy képviselő általi adóegyenleg lekérdezésére csak abban az esetben van lehetősége, ha a személyes adatok az önkormányzat adórendszerében hibátlanul (a közhiteles nyilvántartásokkal megegyezően, pl: második keresztnév is) szerepelnek.
 • Képviselőként/meghatalmazottként történő lekérdezésnél az önkormányzathoz a képviselet/meghatalmazás bejelentése ezt megelőzően megtörtént.


E-fizetés

A szolgáltatás használata során a befizetés lekérdezésére kell kattintani, ezt követően internetes bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki a kiválasztott kötelezettségeit.

A bankkártyával történő fizetés során bármely kibocsátótól származó MasterCard, Maestro, VISA és Electron kártyatípus elfogadott.

A szolgáltatás használatának feltételei:

 • Személyes vagy képviselő általi befizetés lekérdezésére csak abban az esetben van lehetősége, ha a személyes adatok az önkormányzat adórendszerében hibátlanul (a közhiteles nyilvántartásokkal megegyezően pl: második keresztnév is) szerepelnek.
 • Képviselőként/meghatalmazottként történő lekérdezésnél az önkormányzathoz a képviselet/meghatalmazás bejelentése ezt megelőzően megtörtént.


Az újpesti önkormányzati Adóhatóság elektronikus elérhetősége ügyfélkapun keresztül: az Adóhatóság rövid neve: IVKERADO KRID azonosítója: 752523935

Letölthető dokumentumok

Megszakítás