kedd, július 16

Hivatali munkatársak

Polgármesteri Kabinet elérhetőségei

Polgármesteri Titkárság (elérhetőség)

Duli Tímea referens
Pauk Zsuzsanna titkárságvezető
Pálmai Zsolt referens

Főépítészi Iroda (elérhetőség)

Mártonffy István főépítész, irodavezető
Bódiné Fischl Ágnes főépítészi referens
Gombás Marianna irodavezető- helyettes
Kátai Andrea főépítészeti referens
Könczei Anikó főépítészi referens
Korodi Zsolt főépítészi referens
Szőkéné Ruttkay Áges főépítészi referens
Turnerné Vesztergál Beatrix főépítészi referens

Alpolgármesteri Kabinetek elérhetőségei

Népjóléti Alpolgármesteri Kabinet (elérhetőség)

Péter Éva Gizella titkárságvezető
Mikó Alexandra kabinetvezető
Zölei Ágnes referens

Gazdaságért, költségvetésért, városüzemeltetésért és projektmenedzsmentért felelős Alpolgármester kabinet (elérhetőség)

Bereczkiné Tóth Veronika titkárságvezető
Lőrincz Éva referens
Németh- Kiss Diána Éva referens
Novák Bálint referens
Simondán Bence kabinetvezető
Tenki Péter referens
Dr. Zahuczky Andrea referens

Várostervezésért, rendészetért és közbiztonságért felelős Alpolgármesteri Kabinet (elérhetőség)

dr. Balláné Gál Hajnalka közbiztonsági és honvédelmi referens
dr. Pécsi Szilvia kabinetvezető
Szávayné dr. Séra Magdolna nemzetiségi referens
Virág Judit titkárságvezető

Kultúráért, oktatásért, társadalmi kapcsolatokért és kommunikációért felelős Alpolgármester Kabinet (elérhetőség)

Kormányosné Tóth Mária kabinetvezető
Dr. Koleszár Zsuzsanna Erzsébet intézmény-üzemeltetési referens
Szabó Katalin kulturális menedzser
Vermes Fanni kulturális szervező
Andrásné Dr. Teleki Judit kulturális munkatárs
Gáspár Lili referens
Dr. Gréczy Márton Zsolt jogi referens
Krammer Kíra kulturális munkatárs
Nagy Barbara kulturális munkatárs
Vermes Virág Éva kulturális szervező/MT

Jegyzői Kabinet elérhetőségei

Jegyzői Titkárság (elérhetőség)

Bognár Ferencné titkárságvezető
Borostyán Zsuzsanna referens
dr. Mike Árpád jogi előadó
dr. Moldván Tünde jegyző
dr. Tóth- Hegyeshalmi Mercédesz jogi előadó
Dr. Hegedűs Ákos jogi előadó
Kertészné Hegedűs Erika kabinetvezető
Klinger Bernadett titkársági ügyintéző
Dr. Roland Zita jogi előadó
Szalontai Tünde referens
dr. Váczi Katinka jogi referens

Személyügyi Osztály (elérhetőség)

Palánkay Patrícia osztályvezető
Barabás Mónika osztályvezető-helyettes
Gondár-Beda Judit személyügyi referens
Jakab Szilvia személyügyi referens
Pótiné Szász Anna munkaügyi referens
Rentkó Dániel Viktor személyügyi referens
Tátrai-Nagy Brigitta Személyügyi referens

Informatikai Osztály (elérhetőség)

Csernyánszkyné Római Aranka osztályvezető-helyettes
Ivanics Zoltán informatikus
Kiss János informatikus
Lévai Ádám osztályvezető
Nagy Róbert informatikus
Németh Lajos informatikus

Gondnokság (elérhetőség)

Juhász Imre gondnokságvezető
Réti József Dániel gondnokságvezető-helyettes
Bolián Miklós technikai munkatárs
Kittel Attila technikai munkatárs
Majercsik József technikai munkatárs
Makai Attila technikai munkatárs
Somlai Gábor kézbesítő hivatalsegéd
Tamás Regina kézbesítő hivatalsegéd/telefonközpontos
Tóvári László karbantartó

Igazgatási Főosztály elérhetőségei

Dr. Bognár Ildikó főosztályvezető

Igazgatási Osztály (elérhetőség)

dr. Kemény Zsuzsanna osztályvezető
Cserteg-Mikola Györgyi osztályvezető- helyettes, ipar- kereskedelmi ügyek
Bagyinszki Andrea álladvédelmi ügyek
Buczkó Brigitta lakcímrendezési ügyek
Gálik Magdolna ipar- kereskedelmi ügyek
Gyarmati Gábor ügyfélszolgálati munkatárs
Heteiné Dobrán Mária hagyatéki ügyek
Horváth Adrienn Éva hagyatéki ügyek
Lukácsné Borsányi Ágnes hagyatéki ügyek
Urbán Dorottya hagyatéki ügyek
Tóthné Németh Katalin Erzsébet birtokvédelmi ügyek
Szabó Emese adminisztratív munkatárs
Csorbáné Pásztor Zsuzsanna anyakönyvvezető
Hortobágyi Noémi anyakönyvvezető
dr. Puskai Erzsébet anyakönyvvezető

Ügyviteli osztály (elérhetőség)

Gerhát Zoltánné osztályvezető
Balogh-Udvardy Andrea ügyviteli referens
Hídvégi Krisztina ügyviteli ügyintéző
Kiss Ilona Magdolna ügyviteli alkalmazott
Lex Norbert ügyviteli referens
Papp Viola ügyviteli ügyintéző
Pinke Ágnes Noémi ügyviteli ügyintéző
Schild Vivien Gertrúd ügyviteli ügyintéző
Somogyi Andrea ügyviteli ügyintéző
Sörös Ágnes ügyviteli alkalmazott
Turóczi Krisztina ügyviteli alkalmazott

Köznevelési és Közművelődési Főosztály elérhetőségei

Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály (elérhetőség)

Vesza Erzsébet osztályvezető
Bartus Dávid Krisztián sportreferens
Horváth László civil- és egyházügyi referens
Radics Judit sportreferens
Sándorné Bózendorf Beáta köznevelési referens
Táncsits Olívia ifjúsági referens
Tóth Attila sportreferens

Gazdasági Főosztály elérhetőségei

Juhász András főosztályvezető

Pénzügyi és Számviteli Osztály (elérhetőség)

Ilcsik Orsolya osztályvezető
Farkasné Petrik Melinda osztályvezető-helyettes
Garajszki Emese Gabriella pénztáros – ügyintéző
Kosztyán Erika pénzügyi és számviteli referens
Kovácsné Rácz Zita pénzügyi- és számviteli referens
Papp Anita pénzügyi és számviteli referens
Petrenkó Edina pénzügyi- és számviteli referens
Rákosi Lászlóné pénzügyi- és számviteli referens
Somogyi Katalin pénzügyi- és számviteli referens
Szöllősi Anita pénzügyi- és számviteli referens
Szunyoghné Hlatki Éva pénzügyi- és számviteli referens
Tálasné Dudok Éva pénzügyi referens
Tománé Banadics Katalin pénzügyi és számviteli referens

Költségvetési Osztály (elérhetőség)

Csordás Anikó költségvetési referens
Gyömörey Alexandra Edina költségvetési referens
Kenyeres Ibolya osztályvezető
László Viktória Veronika költségvetési ügyintéző
Suller-Koltai Barbara költségvetési referens

Vagyongazdálkodási Osztály (elérhetőség)

dr. Piros Judit osztályvezető
dr. Kállai Zsuzsa jogi előadó
Farkas Béláné vagyongazdálkodási ügyintéző
Tóth Edina közterületi ügyintéző
Varga Róbert vagyongazdálkodási referens

Adóigazgatási Osztály (elérhetőség)

T. Kovács Beáta osztályvezető
Nagy Gabriella osztályvezető-helyettes
Fejesné Zobolyák Hajnalka adóigazgatási referens
Fodorné Bódi Éva adóigazgatási ügyintéző
Herkules Henriette Márta adóigazgatási referens
Horváth Emőke adóigazgatási referens
Kaszáné Buza Bernadett adóigazgatási referens
Krajnik Gyöngyi adóigazgatási referens
Laki Ildikó ügyviteli munkatárs
Malachowsky Ágnes adóigazgatási ügyintéző
Novák József adóigazgatási referens
Pnyakovics Árpádné adóigazgatási ügyintéző
Sík Sándor adóigazgatási referens
Sziklai Attiláné adóigazgatási ügyintéző
Tatay Éva adóigazgatási referens
Turcsányi Dávid György adóigazgatási ügyintéző

Szociális Főosztály elérhetőségei

Dr. Szentes Kinga főosztályvezető

Szociális Osztály (elérhetőség)

Szakács Viktor osztályvezető
Fazekas Éva osztályvezető-helyettes
Lovászi Hedvig csoportvezető
Bárczi Ildikó szociális referens
Brücher Zsóka szociális referens
Dr. Dombosné Kálóczy Tímea szociális referens
Gyócsiné Molnár Emma szociális ügyintéző
Kis Krisztina Anikó szociális referens
Lukács Erika szociális referens
Maicz Éva szociális ügyintéző
Matuz Ágnes szociális referens
Mészáros Ilona szociális referens
Molnár Krisztina szociális referens
Nagy Nikoletta szociális referens
Seidi Lilien szociális referens
Vass Gyöngyi Mária szociális referens
Zsiga Edit Éva szociális referens

Lakásügyi Osztály (elérhetőség)

Madarász Zsuzsanna osztályvezető
dr. Nánási Emília lakásügyi referens
Garai Ágnes Anna lakásügyi referens
Harsányi Erzsébet lakásügyi referens
Somodi Ingrid Ilona osztályvezető- helyettes
Szabó Petra lakásügyi referens

Városüzemeltetési Főosztály elérhetőségei

Turóczi András főosztályvezető

Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály (elérhetőség)

Demeter Brigitta Gabriella városüzemeltetési- és környezetvédelmi referens
dr. Papp Anita városüzemeltetési- és környezetvédelmi referens
Ember Gabriella városüzemeltetési és környezetvédelmi referens
Kun Tamás műszaki tanácsadó
Kutyina Olga városüzemeltetési és környezetvédelmi referens
Sólyomi Nóra osztályvezető
Spullerné Lakatos Zsuzsanna gazdasági ügyintéző
Szilágyiné Fábián Edit környezetvédelmi referens
Tóth Judit Emese városüzemeltetési- és környezetvédelmi referens

Közhasznú Foglalkoztatási Osztály (elérhetőség)

Pettkó András foglalkoztatási vezető
Babinszki Éva adminisztrátor
Ferencz Sándor műszaki irányító
Hegedüs Lajos munkavezető
Jung Éva Szilvia ügyintéző
Lakatos Sándor raktáros
Lovasné Vasas Erzsébet foglalkoztatási ügyintéző
Sinkó Ferenc foglalkoztatási referens
Tahon Ferenc gépkocsivezető

Beruházási Osztály (elérhetőség)

Lénárt Csaba beruházási referens
Lindenmayer Tamás beruházási referens
Szili Katalin osztályvezető
Vincze Rita beruházási referens

Önkormányzati Rendészet elérhetőségei

Mohai Zoltán osztályvezető
Átányi Szabolcs közterület-felügyelő
Bak Zoltán közterület-felügyelő
Berényi Artúr közterület-felügyelő
Csóka Armand Ödön közterület-felügyelő
Herseczki János közterület-felügyelő
Homlok Béla mb. osztályvezető- helyettes
Illyés Tamás segédfelügyelő
Ilyés Zoltán közterület-felügyelő
Márton Róbert közterület-felügyelő
Nagy Ádám Emil közterület-felügyelő
Őrsi Zsófia Julianna közterület-felügyelő
Pástét Orsolya közterület-felügyelő
Pető Gábor közterület-felügyelő
Rácz Tivadar közterület-felügyelő
Seiler Tamás igazgatási ügyintéző
Szabados Krisztián rendészeti ügyintéző
Szaszkó Kata ügyintéző
Szilágyi István közterület-felügyelő
Tunyogi Zoltán Tivadar közterület-felügyelő
Vida Sándor közterület-felügyelő
Zahorán Attila János közterület-felügyelő
Zsoldos Zsófia ügyintéző

Megszakítás