péntek, június 21

Születési név megváltoztatása, utónév módosítása, házassági névváltoztatás

 

Kérjük, szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az alábbi tájékoztatót az időpontfoglalás előtt.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben születési utóneveinek sorrendjét kívánja megváltoztatni, vagy egyik utónevét elhagyni, abban az esetben az „Utónév módosítására irányuló eljárás” menüpontban leírtak az irányadóak.

A születési név megváltoztatását – kérelemre – a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztály engedélyezi.

A születési név megváltoztatására irányuló eljárásban a kérelmező kizárólag a saját vagy kiskorú gyermeke születési nevének megváltoztatását kérelmezheti.

Kiskorú gyermek névváltoztatását törvényes képviselője, cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személy kérelmét a gondnok terjesztheti elő.

 

Születési név megváltozását kezdeményezhetik:

·         bármely magyarországi anyakönyvvezetőnél

·         külföldön hivatásos konzuli tisztviselőnél

 

A kérelem beadásának igazgatási szolgáltatási díja: 10 000 Ft

A korábbi szabályozástól eltérően a 10 000 forintot nem illetékbélyeg formájában kell a kérelmen megfizetni, hanem Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) Előirányzat-felhasználási keretszámlára átutalással kell a névváltoztatási kérelem benyújtása előtt megfizetni.

A számlaszám: 10023002-00299592-00000000

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a „névváltoztatás” megjelölést, továbbá a névváltoztatással érintett személy születési nevét. Ha az érintett házassági nevet is visel, akkor a házassági nevet is rögzíteni szükséges a születési név előtt, az ügyfél beazonosíthatósága érdekében.

Az eljárás igazgatási, szolgáltatási díj megfizetését igazoló banki kivonat másolatát szíveskedjenek a névváltoztatási kérelem benyújtásakor az anyakönyvvezetőnek átadni.

Kérjük, fizetés előtt szíveskedjen az ügy típussal kapcsolatos részletes tájékoztatást Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Anyakönyvi és Névváltoztatási Osztály honlapján elolvasni.

Időpontfoglalás a weboldalunkon keresztül


A weboldalon történő időpontfoglalással kapcsolatos tudnivalók:

Az időpontfoglalásnál kérjük, szíveskedjen megadni nevét, e-mail címét és telefonszámát. A sikeres időpontfoglalásról a megadott e-mail címen kap visszaigazolást. Amennyiben a lefoglalt időpont a későbbiekben nem megfelelő az Ön számára, úgy kérjük, szíveskedjen az időpontot a „Lemondás” gombbal törölni és új időpontot választani.

Kérjük továbbá, hogy amennyiben az adott üggyel kapcsolatosan egyáltalán nem kíván megjelenni az adott időpontban, úgy szíveskedjen törölni az időpontfoglalást a „Lemondás” gombbal, hogy az lefoglalható legyen mások számára. 

Utónév módosítására irányuló eljárás

Utónév módosítására irányuló eljárás a több utónévvel rendelkező magyar állampolgárok esetében:

·         valamelyik utónév elhagyása

·         utónevek sorrendjének cseréje

Kérelem benyújtható:

·         bármely magyarországi anyakönyvvezetőnél

·         bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél

 

További információval és időpontfoglalással kapcsoltban az anyakonyv@ujpest.hu email címen szíveskedjenek az anyakönyvvezetővel felvenni a kapcsolatot

Eljárás illetékmentes

Ügyintézési határidő: 15 nap

Házassági névváltoztatás

A házassági név megváltoztatására irányuló eljárás lefolytatására akkor van szükség, ha a házasság megszűnését (pl. házastárs halála vagy válás) követően megállapítást nyer, hogy az özvegy/elvált személy egy korábbi adminisztrációs hiba következtében nem azt a házassági nevet viseli, amelyet viselnie kellene. Például: az elhalt férj születési neve Tót Péter János, azonban a házassági anyakönyvbe Tóth Péter néven jegyezték be. Ennek az adminisztrációs hibának az eredménye az, hogy a felesége Tóth Péterné házassági nevet viseli, a Tót Péter Jánosné név helyett.

A házassági névváltoztatásnak két törvényi feltétele a következő:

·         csak a házasság megszűnését követően lehet engedélyezni és csak akkor, ha a névhasználat a személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal vagy a személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapiratával igazolható.

A házassági név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen lehet benyújtani

·         bármely polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél,

·         bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél

Időpontfoglalás az anyakonyv@ujpest.hu email címen keresztül

Az eljárás illetékmentes

Ügyintézési határidő: 15 nap

Az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő kötelezettségeket az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény tartalmazza

 

Vonatkozó jogszabályok:

IDŐPONTFOGLALÁS INDÍTÁSA

Letölthető dokumentumok

Munkatársak

Hortobágyi Noémi
csoportvezető
1041 Budapest, István út 14. I. em. 33.
anyakonyv@ujpest.hu

Csorbáné Pásztor Zsuzsanna
anyakönyvvezető
1041 Budapest, István út 14. I. em. 33.
anyakonyv@ujpest.hu

dr. Puskai Erzsébet
anyakönyvvezető
1041 Budapest, István út 14. I. em. 33.
anyakonyv@ujpest.hu

Megszakítás