szerda, június 19

Térfigyelő kamerák

1. számú melléklet – Önkormányzati Adatkezelő érintetti tájékoztatója

Szerződéses kapcsolattartók

Adatkezelési tevékenység rövid leírása A Szerződő Felek a kijelölt kapcsolattartók személyes adatait kezelik a felek között létrejött jognyilatkozatok és egyéb dokumentumok, utasítások érvényességének szükség szerinti igazolásához, az ezzel kapcsolatos jogérvényesítés megvalósíthatóságához, a kapcsolattartáshoz és kapcsolatfelvételhez, valamint a szerződéshez kötődő általános adminisztrációk elvégzéséhez. A kapcsolattartók (Adatkezelő és Szerződő fél oldalán kijelölt kapcsolattartók) tudomásulvételét az adatkezelésbe vételről, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató megismeréséről az Önkormányzat a szerződéskötéskor mellékletben rögzíti. A megőrzési idő a felelősségre vonhatóság elévülésének ideje, de legfeljebb a szerződés teljesülését követő 5 év.
Adatkezelés célja Szerződés keretében tehető/tett jognyilatkozatok és egyéb dokumentumok, utasítások érvényességének szükség szerinti ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos jogérvényesítés megvalósíthatóságának biztosítása, a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás lehetőségének
Érintettek kategóriái Együttműködő partner (Vállalkozó, Megbízott, Szolgáltató) kapcsolattartója
Az adatok forrása Érintett
Adatkezelés GDPR 6. cikk szerinti jogalapja 6. cikk (1) bekezdés e) pontja – az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
Adatkezelést előíró törvény vagy önkormányzati rendelet 2011. évi CXCVI. Törvény 7.§ (2) és a Ptk., Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

ÖR 3(Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról) 82.§

Adatmegőrzésre előírt idő: Szerződés teljesítésétől számított 5 év
Kezelt személyes adatok kategóriái Kapcsolattartó neve

Kapcsolattartási adatok

Közterületen lévő kamerarendszer üzemeltetése

Adatkezelési tevékenység rövid leírása Közterületfelügyelet a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Közterület-felügyeleti tv.) 7. § (3) bekezdése alapján bűnmegelőzésre, a bűnfelderítésre, a büntetőeljárás lefolytatására vagy ezen eljárásban való közreműködésre, a szabálysértések megelőzésére és felderítésére, vagyonvédelemre, valamint a szabálysértési eljárás lefolytatására vagy ezen eljárásban való közreműködésre közterületi kamerarendszert üzemeltet, így az Infotv. 5 § (3) a) alapján bűnüldözési célú adatkezelést végez. A kamera rendszert kizárólag az Önkormányzat köztisztviselői, a felvételeket pedig a közterület-felügyelők üzemeltethetik.

A közterületi kamerarendszer üzemeltetését a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a közterületi térfigyelő rendszerről alapján végzi a közterületfelügyelet.

A képfelvevők elhelyezéséről és a megfigyelt közterületről https://ujpest.hu/terfigyelo-kamerak elérhetőségen tesz közzé értesítést a Közterület-felügyeleti tv.7. § (4) bekezdésének megfelelően, a kamerarendszer üzemeltetéséről értesíti a rendőrséget Közterület felügyelet a megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, ismertetést alkalmaz az kamerák elhelyezéséről és az adatkezelés tényéről a Közterület-felügyeleti tv. 7. § (5) bekezdésének megfelelően. A felvételek csak a Közterület-felügyeleti tv.§ (6) – (6a) bek.; 7/A. § (2) bek.) felsorolt célokra használhatók fel vagy továbbíthatók. Felvétel továbbítására irányuló megkeresés teljesítése előtt ellenőrizni szükséges, hogy a továbbítási kérés tartalmazza-e a törvényben előírt kötelező elemeket, a teljesítést továbbá meg kell tagadni akkor is, ha a felvétel a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan. A felügyelő a feladatkörébe tartozó büntető-, szabálysértési- vagy közigazgatási szankció kiszabására irányuló eljárást a felvétel rögzítésétől számított két munkanapon belül köteles megindítani, vagy kezdeményezni az eljárásra jogosult szervnél vagy hatóságnál a hatáskörébe tartozó eljárás megindítását. Ha a felügyelő kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság az eljárását megindította, és erről a felügyelőt az adatkezeléstől számított 30 napon belül tájékoztatta, a felügyelő a rögzített felvételt az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításáig kezelheti azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a harminc napot.

Közterületfelügyelet a kamerák a Kormány által kijelölt központi tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzíti.

Adatkezelés célja Elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban, elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban, a végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban történő felhasználása
Érintettek kategóriái A térfigyelő kamerák által megfigyelt területen elhaladó személyek
Az adatok forrása Harmadik fél (megfigyelőrendszer)
Adatkezelés Info tv. szerinti jogalapja Info tv. 5. § (1) a), azaz az adatkezelést törvény közérdeken alapuló célból elrendelte
Adatkezelést előíró törvény vagy önkormányzati rendelet 1999. évi LXIII. törvény 7. §, 7/A alapján, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Adatmegőrzésre előírt idő: Legfeljebb a készítéstől számított 30 napig
Kezelt személyes adatok kategóriái Érintettek képmása

Felvétel helye, ideje

képfelvevő helyszíne: megfigyelt terület:
Külső Szilágyi út 14. Külső Szilágyi út – parkolók
Külső Szilágyi út 24. Külső Szilágyi út – parkolók
Külső Szilágyi út 30. Külső Szilágyi út – parkolók
Külső Szilágyi út 44. Külső Szilágyi út – Spar parkoló
Hajló u. 17. Hajló utca, Kósa Pál sétány
Külső Szilágyi út 54. Külső Szilágyi út parkolók
Szíjgyártó utca 1. Szíjgyártó utca, Böröndös utca
Megyeri út 205. Megyeri út, Külső Szilágyi út
Külső Szilágyi út 66. Külső Szilágyi út, Bőrfestő utca
Farkaserdő utca 23. Farkaserdő utca
Külső Szilágyi út 106. Külső Szilágyi út, Székpatak utca
Külső Szilágyi út 110. Külső Szilágyi út
Csíkszentiván utca 1. Csíkszentiván utca – Homoktövis utca
Laborfalvi Róza utca 15. Laborfalvi Róza utca
Király utca 19. Orvosi rendelő mögötti terület
Lebstück Mária utca 55. Lebstüch utca, Lőrincz utca
Szigeti József utca 5. Szigeti József utca előtti parkoló
Rózsa utca 36. Árpád út, Rózsa utca
Kiss János utca 17. Kiss János utca, Szilágyi út, Árpád út
Lóverseny tér Lóverseny tér
Újpest-Központ metró aluljáró aluljáró területe
Újpesti Piac és Vásárcsarnok Újpesti piac
Halassy uszoda uszoda előtti tér
Szt. István tér 1. István út villamosmegálló
Szt. István tér 3. Szt. István tér
Nyár utca 39. Erzsébet utca – Nyár utca
Nyár utca 21. Nyár utcai parkoló
Laborfalvi Róza utca 18. Laborfalvi R. utca, Szigeti J. utca
Görgey utca – Rózsa utca kereszetződése Görgey – Rózsa utca sarok
Görgey – Szt. Imre utca kereszteződése Görgey – Szt. Imre utca kereszteződése
Rendelőintézet Rendelőintézet
Fóti út – Leiningen utca  kereszteződése Fóti út – Leiningen utca  kereszteződése
Fóti út – Iglói u. kereszteződése Fóti út – Iglói u. kereszteződése
Pozsonyi utca – Tél utca kereszteződése Pozsonyi utca – Tél utca kereszteződése
Pozsonyi utca 6. Pozsonyi utca
Tél utca 2. Tél utca 2.
Berda József utca 54. Berda József utca
Dugonics utca 38. Dugonics utca – Pozsonyi utca
Dugonics utca szerviz út Dugonics utca
Pozsonyi utca 4/D Pozsonyi utca 4/D területe
Pozsonyi utca 4/F Pozsonyi utca 4/F előtti terület
Pozsonyi utca 4/A Pozsonyi utca 4/A+B előtti terület
Pozsonyi utca 4/A Pozsonyi utca 2/A+C előtti terület
Berda József utca 48. (helytörténeti gyűjtemény) Berda J. utca, Orvosi rendelő, Pozsonyi u.
Kassai utca 8. Kassai utca 8, Tél utca
Kassai utca 11. Kassai tér, iskola
Pozsonyi utca 23. (Nyár utca 1. mögötti parkoló) Nyár utcai parkoló
Erzsébet utca 18. Erzsébet utca , Tél utca
Virág utca 18. Virág utca – Tél utca kereszteződése
Nyár utca 71. Nyár utca 71. területe, parkoló
Virág utca 26. Virág utca, Nyár utca
Rózsa utca 2. Tél utca – Rózsa utca
Rózsa utca – Nyár utca kereszteződése Rózsa utca – Nyár utca kereszteződése
Rózsa utca 14. Rózsa utca – Nyár utca
Berda József utca 36. Berda József utca, Mártíro útja
Berda József utca 50. Berda józsef utca  – Pozsonyi utca torkolata
Berda József utca 50. Berda József utca, Pozsonyi utca torkolata
Városkapu (buszpályaudvar) Árpád út, Temesvár utca
Árpád út 56. Árpád út, Kemény Gusztáv utca
István út 9. (Árpád út – István út) Árpád út, István út aluljáró
István út 9. Árpád út (Újpest Központ)
István út 8. István út, villamosmegálló
Deák Ferenc utca 85. Deák Ferenc utca
Latabár Kálmán utca 1. Latabár K. utca 1. előtti terület
Geduly utca – Árpád út kereszeződése Geduly utca – Árpád utca kereszteződés
Erzsébet utca – Árpád út kereszteződés Árpád út
István út – Deák Ferenc utca István út – Deák F. utca – Klauzál u. útker.
Türr istván utca – Nádor utca kereszteződése Nádor u útkereszteződés
Káposztásmegyer II. buszállomás (Külső Szilágyi út) Megállóhely és környezete
Fóti út – Attila út kereszteződése Fóti út- Attila u. útkereszteződése
Fóti út – Baross utca útkereszteződés Fóti út – Baross utca útkereszteződés
Fóti út – Megyeri út kereszteződése Fóti út – Megyeri út kereszteződése
Fóti út – Váci út kereszteződése Váci út – Fóti út irányába
Óceánárok utca – Külső Szilányi út kereszteződése Óceánárok utca irányába
Csíksomlyó utca gyalogos sétány Megyeri út irányába
Csíksomlyó utca gyalogos sétány Íves út irányába
Íves út – Koszterna Gyula utca kereszteződése Megyeri út irányába
Dinamik park (Kassai utca – Munkásotthon utca kereszteződése) Dinamik Park közterülete
Rózsa utca – Tél utca kereszteződése Rózsa utca irányába
Aschner Lipót tér Aschner Lipót tér
Kordáván tér 4. Kordován park
Szent Istán tér Szent István tér
Venetiáner u. 14 – Károlyi István u. 25  2 db kamera Károlyi István uta (Váci őt felé eső szakasza
Károlyi István utca, Liszt Ferenc utca közötti szakasza
Újpest Városkapu metróállomás kijárata Metró lejáratok, Bocskai u. 5. szám előtt gépkocsiparkoló déli oldala
Berda József u – Aradi utca sarok Aradi u. 3-7 előtti közterület és a Berda József u. 20-26. szám előtti közterület
Bocskai utca Városkapu Park előtt Bocskai u. 5. szám előtti parkoló
Berda József u. 22. „Ficak” ház Berda József u. 20-24 sz. előtti közterület
Bocskai u. 24 – Temesvári u. 12. Városkapu közterülete és a Temesvári u. 12. sz. előtti közterület
Knézits Károly u. Nádor utca – Knézits Károly utca kereszteződése
Szent István tér (3 db Szent István tér
Megszakítás