péntek, május 24

Nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely üzemeltetési engedélye

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy a – polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 7.§ (1) bek. 6. pontjában megfogalmazott – gazdálkodó szervezetek (pl,: cégek, egyéni vállalkozások stb.), jogi képviselők, költségvetési szervek, köztestületek, közigazgatási hatóságok számára az eljárásaink megindítására kizárólag elektronikusan, az E-önkormányzati Portálon rendszeresített űrlap (iFORM) kitöltésével és benyújtásával van lehetőségük, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény alapján.

Az űrlap kitöltéséhez további segítséget az alábbi linken található honlapon tud kapni:

Tájékozató


 

Nem üzleti célú szabadidős szálláshelyet üzemeltetni a szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentését követően lehet, melyről a jegyző hatósági igazolványt állít ki.

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek minősülő létesítmények: üdülő, gyermek-és ifjúsági tábor, nomád táborhely, hegyi menedékház, bivakszállás, pihenőház, kollégium.

A kérelmet formanyomtatványon kel benyújtani.

Kérjük, hogy a hatékony ügyintézés céljából a nyomtatványon feltétlenül tüntesse fel telefonszámát és e-mail címét.

Az eljárás illetékmentes.

Az adatokban bekövetkezett változás bejelentése: illetékmentes.

A szálláshely-szolgáltatónak az adatokban bekövetkezett változást (így a megszűnést is) 8 napon belül be kell jelenteni.

A nyilvántartásba vételt követően szükséges a vásárlók könyvének hitelesítése!

(kivéve: alkalmi szálláshely/bivakszállás, hegyi menedékház/, nomád táborhely esetén)

A hitelesítés kérésére két módon van lehetőség:

  • ügyfélfogadási időben személyesen, telefonon történt előzetes egyeztetést követően, vagy
  • elektronikus úton benyújtott levél útján.

 

Utóbbi esetben a https://epapir.gov.hu elektronikus felületen keresztül, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának címezve lehet beküldeni a kérést, melynek a vásárlók könyve belső borítóján szereplő adatokat szükséges tartalmaznia, azaz: vásárlók könyve sorszáma tól-ig (betűk és számok); kereskedő / szolgáltató neve; székhelye; cégjegyzékszám / egyéni vállalkozói nyt.sz.; üzlet címe, használatbavétel ideje). A kereskedelmi hatóság ez esetben elektronikus aláírással hitelesíti a vásárlók könyvét és a hitelesítésről szóló Igazolást az üzemeltető gazdálkodó szervezet tárhelyére küldi ki, mely Igazolást a vásárlók könyvéhez szükséges rögzíteni!

 

Ügyintézési határidő: 15 nap

Az ügyfeleket megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény tartalmazza.

Vonatkozó jogszabályok:

 

Benyújtandó iFORM nyomtatvány elnevezései:

  • Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés
  • Szálláshely megszűnésének bejelentése

Beadványhoz csatolandó iratok (lehetőség szerint pdf formátumban):

  • okirat, amely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult (pl.: cégkivonat);
  • a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okirat (nem a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan esetében az ingatlan használatának jogszerűségét igazoló okiratot, pl.: bérleti szerződés, ingatlan használati megállapodás; saját tulajdonban lévő ingatlan esetén az ingatlanra vonatkozó adás-vételi szerződés).

Letölthető dokumentumok

Munkatársak

Cserteg-Mikola Györgyi
osztályvezető-helyettes
1041 Budapest, István út 14. I. em. 44.
231-3101/300

Gálik Magdolna
hatósági referens, ipari-kereskedelmi ügyek
1041 Budapest, István út 14. I. em. 44.
231-3101/274

Megszakítás