csütörtök, július 18

Lakbér és különszolgáltatási díj hátralék részletekben történő megfizetése

A bérlő kérelmére a lakbér és külön szolgáltatások díja tartozására, valamint járulékaira a polgármester legfeljebb 24 havi részletfizetést engedélyezhet. Ezen részletfizetési megállapodás megkötésére akkor kerülhet sor, ha a lakás után fizetendő, a törlesztő részletekkel növelt lakbér-, különszolgáltatási- és közmű-szolgáltatási díj összege nem haladja meg a bérlő háztartása jövedelmének 75 %-át.

Hosszabb futamidejű, de legfeljebb 48 hónapra szóló részletfizetési megállapodás engedélyezéséről a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság dönt.

Ismételt részletfizetési kedvezmény engedélyezésére egy éven belül nem kerülhet sor kivéve, ha annak indoka

   a)      hozzátartozó halála,

   b)      munkahely megszűnése,

   c)       az egészségi állapot munkaképességet befolyásoló megromlása, vagy

   d)      házasság felbontása.

Letölthető dokumentumok

Megszakítás