péntek, június 21

Beiskolázási támogatás

Beiskolázási támogatásban az a szülő részesíthető, akinek
a) 6. életévét betöltött gyermeke általános iskolában,
b) 18. életévét be nem töltött gyermeke nappali rendszerű középiskolában, vagy szakiskolában tanul vagy
c) önálló keresettel nem rendelkező fiatal felnőtt gyermeke oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat.

A támogatás megállapításának további feltétele, hogy a jogosult
a) tárgyév július 31. napjáig legalább egy alkalommal rendkívüli települési támogatásban részesült, vagy
b) saját jogán vagy gyermeke után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.

A beiskolázás költségeinek csökkentésére a tárgyév augusztus 1. és szeptember 30. között beiskolázási támogatás iránti kérelmet nyújthat be az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő szülő is, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a rendeletben meghatározott korlátot és a beiskolázás költségeit nem, vagy nehézségek árán tudja előteremteni.

A beiskolázási támogatás összege gyermekenként, illetve fiatal felnőttenként egyszeri 15.000 Ft, amely évente egy alkalommal, augusztus 1-je és október 15-e között kerül kifizetésre a Képviselő-testület május 31. napjáig meghozott döntése alapján.

Egy gyermek után csak az egyik szülője jogosult a támogatást igénybe venni (amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került).

Letölthető dokumentumok

Megszakítás