csütörtök, július 25

Szervezeti Egységek

Szervezeti egység neve Vezető E-mail cím
Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Titkárság Déri Tibor polgármester polgarmester@ujpest.hu
Főépítészi Iroda Mártonffy István
főépítész, osztályvezető
foepitesz.iroda@ujpest.hu
Alpolgármesteri Titkárságok dr. Trippon Norbert alpolgármester
Bedő Kata alpolgármester
Perneczky László
alpolgármester
Czigler László alpolgármester
Jegyzői Kabinet Jegyzői Titkárság dr. Moldván Tünde jegyzo@ujpest.hu
dr. Gácsi Anett Erzsébet
aljegyző
aljegyzo@ujpest.hu
Gondnokság Juhász Imre gondnokságvezető gondnoksag@ujpest.hu
Személyügyi Osztály Palánkay Patrícia osztályvezető szemelyugy_oszt@ujpest.hu
Informatikai Osztály Lévai Ádám osztályvezető
Belső Ellenőrzési Egység Szemenyei Ágnes belső ellenőrzési vezető
Igazgatási Főosztály
Dr. Bognár Ildikó főosztályvezető
Igazgatási Osztály dr. Kemény Zsuzsanna
osztályvezető
igazgatasi.oszt@ujpest.hu
Ügyviteli Osztály Gerhát Zoltánné osztályvezető ugyviteli.oszt@ujpest.hu
Köznevelési és Közművelődési Főosztály Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály Vesza Erzsébet osztályvezető ifjusag@ujpest.hu
Gazdasági Főosztály
Juhász András főosztályvezető
Költségvetési Osztály Kenyeres Ibolya osztályvezető koltsegvetes@ujpest.hu
Pénzügy és Számviteli Osztály Ilcsik Orsolya osztályvezető penzugy@ujpest.hu
Adóigazgatási Osztály T. Kovács Beáta osztályvezető adougyek@ujpest.hu
Vagyongazdálkodási Osztály dr. Piros Judit osztályvezető
Szociális Főosztály
dr. Szentes Kinga főosztályvezető
Szociális Osztály Szakács Viktor osztályvezető szocialis_osztaly@ujpest.hu
Lakásügyi Osztály Madarász Zsuzsanna osztályvezető lakas.osztaly@ujpest.hu
Városüzemeltetési Főosztály
Turóczi András főosztályvezető
Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály Sólyomi Nóra osztályvezető varosuzemeltetes.oszt@ujpest.hu
Beruházási Osztály Szili Katalin
osztályvezető
SziliK@ujpest.hu
Közhasznú Foglalkoztatási Osztály Pettkó András kozhasznu@ujpest.hu
Önkormányzati Rendészet Mohai Zoltán
osztályvezető
kozterulet@ujpest.hu
Megszakítás