csütörtök, július 25

Rendkívüli települési támogatás

Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

Rendkívüli települési támogatás annak a személynek nyújtható, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:

a) egyedül élő személy esetében a helyi jövedelemalap 275%-át,
b) 2 fős család esetében a helyi jövedelemalap 225%-át,
c) 3 vagy ennél több fős család esetében a helyi jövedelemalap 200%-át.

Ha a kérelmező fogyatékos személy vagy a kérelmező családjában fogyatékos személy él, továbbá, ha a kérelmező vagy házastársa, illetve élettársa időskorúak járadékában részesül, a fent meghatározott jövedelemhatár a helyi jövedelemalap 25 %-ával emelkedik.

 

Letölthető dokumentumok

Megszakítás