péntek, június 21

Bérleti jogviszony rendezése

A lakásbérleti jogviszony a bérleti szerződésben foglalt határidő lejártával, a szerződés szabályszerű felmondásával valamint a bérlő halálával – amennyiben nincs jogviszonyfolytatásra jogosult személy – megszűnik. A bérleti jogviszony megszűnésével a lakásban tartózkodó személy jogcím nélküli lakáshasználóvá válik, és köteles a bérleményt az együtt lakó személyekkel együtt elhagyni, ingóságaitól kiüríteni és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó részére átadni. Ennek elmulasztása esetén a bérbeadó a lakás kiürítésére irányuló bírósági eljárást kezdeményez.

Amennyiben a bérlő a szerződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, a szerződés lejárata előtt legalább 30 nappal kérheti annak meghosszabbítását. Ezt a „Hosszabbítási kérelem” elnevezésű külön nyomtatványon teheti meg, ilyenkor jogviszony-rendezési eljárásra nem kerül sor.

A jogviszony-rendezési eljárás célja új bérleti szerződés megkötése a kérelmező által lakott lakásra. A bérleti jogviszony rendezésére az nyújthat be kérelmet, akinek:

 

a)     a bérleti szerződése felmondásra került

b)     a bérleti szerződése lejárt, és a szerződésben foglaltakat nem tudta maradéktalanul teljesíteni

c)     az elhunyt hozzátartozója volt a lakás bérlője, de jogviszonyfolytatásra nem jogosult

 

 

Valamennyi esetben az új bérleti szerződés megkötését – méltányosság alapján – a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság engedélyezheti. Az új bérleti szerződés a kérelmező jövedelmi és vagyoni helyzetére tekintettel a szociális helyzet alapján illetve a nem a szociális helyzet alapján történő bérbeadás szabályai szerint köthető meg.

Letölthető dokumentumok

Megszakítás