péntek, május 24

Gondozási támogatás - a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás

Gondozási támogatásban részesül az az újpesti lakóhellyel rendelkező személy (a továbbiakban: ápoló), aki megfelel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) által előírtaknak és 18. életévét betöltött ápolásra szoruló beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végzi, rendszeres pénzellátásban nem részesül, valamint családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a helyi jövedelemalap 200%-át.

A támogatás összege az Szt. szerinti ápolási díjra jogosult személy ápolási díja havi összegének 80%-a.

Gondozási támogatás 12 hónapra állapítható meg.

A támogatás folyósításának feltétele, hogy az ápoló eleget tesz az ápolási kötelezettségeinek.

A támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell többek között:
a) háziorvos vagy szakorvos igazolását a gondozott állapotáról, valamint
b) nyilatkozatot az ápolási tevékenység végzésének helyéről.

Letölthető dokumentumok

Megszakítás