csütörtök, július 25

ELLENŐRZÖTT BEJELENTÉSEK

A hatósági engedélyhez kötött tevékenységek esetében engedély helyett „ellenőrzött bejelentést” is lehet tenni, amivel kiváltható az engedélyezés!

Az Újpesti Polgármesteri Hivatal kizárólag erre a célra létrehozott e-mail címe: ellenozottbejelentes@ujpest.hu . 

Az eljárásra vonatkozó rendelkezéseket a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. számú törvény tartalmazza. Főszabály szerint az engedélyköteles tevékenységeket ellenőrzött bejelentés alapján is lehet folytatni – azokhoz nem szükséges engedély. 

A kivételeket az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról szóló 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet tartalmazza: az itt felsorolt ügyekben a bejelentés kizárt, azok továbbra is kizárólag engedély alapján végezhetőek. 

Az ellenőrzött bejelentést elektronikus úton (ügyfélkapu, illetve elektronikus űrlap és e-Papír szolgáltatás útján, valamint e-mailben) lehet megtenni, a beérkező bejelentésről a hatóság az ügyfél részére automatikus elektronikus visszaigazolást küld. 

A bejelentésnek az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat és mellékleteket kell tartalmaznia. A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50%-át kell leróni, illetve megfizetni. 

A hatóság tizenöt napon belül visszautasítja a bejelentést és visszatéríti a megfizetett díjat, ha az ellenőrzött bejelentés megtételére – jogszabály alapján – nincs lehetőség, vagy a bejelentést nem elektronikus úton terjesztették elő. 

A hatóság fenti határidőn belül – a törvényben felsorolt esetekben (pl. a tevékenység végzésének hiányoznak a jogszabályi feltételei, vagy a közérdek sérelmének veszélye esetén) – a bejelentés engedélyezési eljárásban történő elbírálásáról rendelkezhet. A hatóság engedélyezési eljárásra utaló végzése ellen nincs helye jogorvoslatnak. Ebben az esetben a hatóság kérelemnek tekinti a bejelentést és lefolytatja az eljárást. A megfizetett díjat a bejelentőnek 100%-ra kell kiegészítenie. 

Ha a hatóság a bejelentést nem utasítja vissza, illetve nem utalja engedélyezési eljárásra, a tevékenységet – ha a végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek egyébként fennállnak – a bejelentést követő tizenötödik napot követő naptól lehet megkezdeni és az engedélyre vonatkozó hatályossági időtartam alatt lehet folytatni. Ha nem a megfelelő hatóságnál tették meg a bejelentést, annak továbbításáról (áttétel) a benyújtás szerinti hatóság gondoskodik és erről az ügyfelet értesíti – a tizenöt napos határidő az eljárásra jogosult hatósághoz történő beérkezést követő napon kezdődik. 

A bejelentés alapján végzett tevékenységeket a hatóság munkatársai fokozottan ellenőrzik! 

Külön felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy ezen e-mail cím (ellenorzottbejelentes@ujpest.hu ) nem alkalmas bármilyen – akár közérdekű – bejelentés megtételére, az erre érkező leveleket csak abban az esetben áll módunkban feldolgozni, ha azok hatósági engedélyhez kötött tevékenységek végzésére irányulnak és megfelelnek a fenti jogszabályi feltételeknek! 

Megszakítás