csütörtök, július 25

Újpest Önkormányzat Gazdálkodó és Költségvetési szervei

http://www.uvzrt.hu/
1042 Budapest, Munkásotthon utca 66-68.

A Társaság 1993-as megalapítása óta a kerület tradicionális ingatlanpiacának meghatározó szereplője. Több mint 2000 önkormányzati kijelölésű, és 300-at meghaladó piaci alapú lakás, és mintegy 1500 nem lakás hasznosítása tartozik feladatkörébe.

Az önkormányzati hasznosítású lakás bérbeadásokkal kapcsolatos feladatait a Polgármesteri Hivatallal együttműködve végzi, gondoskodva az ingatlan állomány üzemeltetésén túl azok karbantartásáról, felújításáról.

A Társaság felelősségi körébe tartozik több szabadidős, sportcélú létesítmény, így a Halassy Olivér Városi Uszoda, a Tarzan Park és Szilas Aktív Park működtetése valamint a Velencei Ifjúsági Tábor és a Katalin pusztai Ifjúsági Tábor hasznosítása is.

A Zrt. számos közösségi célú létesítmény műszaki üzemeltetését is ellátja: Szakorvosi Rendelőintézet, háziorvosi rendelők, önkormányzati épületek, parkolók. Továbbá a Zrt. látja el több épület (Vásárcsarnok, Városháza, Kormányhivatal) fűtését és hűtését a szennyvízhőmű üzemeltetésével.

Az UV Zrt. fogja össze az Önkormányzat és egyes szervezeteinek, gazdasági társaságainak gépjármű flottakezelési feladatait, továbbá könyvelési szolgáltatást nyújt az Önkormányzat gazdasági társaságai számára.

A Vagyonkezelő két leányvállalatán keresztül is aktívan, kapcsolódik a kerület vérkeringésébe.

Az UPV Kft-vel látja el az Újpesti Piac és Vásárcsarnok és Kulturális Rendezvényközpont épületének üzemeltetését, és ezen belül végzi a piacfelügyeleti tevékenységet.

Az Újpesti Vagyonőr Kft. távfelügyeleti szolgáltatást végez önkormányzati intézményeknek továbbá sok száz újpesti magán megrendelőnek. Ezen felül vagyonőri, portaszolgálati feladatokat is ellát újpesti létesítményekben, továbbá a helyi önkormányzati rendezvényeken is gondoskodik a részt vevők biztonságáról.

Az UV Zrt. nevéhez köthető több jelentős újpesti nagyberuházás lebonyolítása, melyek közül a legkiemelkedőbb az Újpesti Piac és Vásárcsarnok és Kulturális Rendezvényközpont felépítése.

Újpesti Vagyonőr Kft.

https://www.ujpestivagyonor.hu/
1042 Budapest, Munkásotthon utca 66-68.

A gazdasági társaság fő feladata a vagyonvédelmi törvényben foglalt szabályok szerint élőerős vagyonvédelmi és biztonságtechnikai szolgáltatások nyújtása mind a Polgármesteri Hivatal és intézményei, mind pedig Újpest lakossága részére.

Ennek keretében végzi:

  • a Polgármesteri Hivatal és intézményei élőerős őrzését,
  • rendezvénybiztosítást végez a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat, illetve az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok által szervezett rendezvényeken,
  • biztonságtechnikai rendszerek (térfigyelő rendszer, beléptető rendszer, riasztórendszerek, stb.) kiépítését, telepítését, karbantartását végzimind a Polgármesteri Hivatal, mind pedig Újpest lakossága részére,
  • 24 órás ügyelettel, kivonulószolgálattal bővített távfelügyeleti rendszert működtet,
  • járőrszolgálata fegyveres és fegyver nélküli pénzkísérési feladatokat végez a Polgármesteri Hivatal részére a hatályos szabályzók szerint,
  • a vagyonvédelmi törvényben nem szabályozott porta-, piacfelügyeleti, recepció és parkolóőri feladatokat lát el,
  • járőrszolgálata segítséget nyújt a Polgármesteri Hivatal, illetve az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. dolgozóinak bérlemény-ellenőrzési tevékenységében,
  • tevékenyen részt vesz a rendkívüli esetek bekövetkezése esetén bevezetett intézkedések végrehajtásában (tűzeset, katasztrófahelyzet, stb.)
  • 24 órás ügyelete bonyolítja a járványhelyzetben bevezetett különleges intézkedések által létrehozott segélyvonalra érkező hívásokat, járőrszolgálata segítséget nyújt a fertőző betegek igényeinek felmérésében, valamint az egyéb rászorultak kiszolgálásában (bolti vásárlás, gyógyszerek beszerzése, stb.).

Feladatai ellátása során szorosan együttműködik az Újpesti Önkormányzati Rendészet, illetve az Újpesti Rendőrkapitányság dolgozóival, valamint az Újpesti Polgárőr Szervezetekkel.

Újpesti Piac és Vásárcsarnok Kft.

https://www.ujpest.hu/piac
1042 Budapest, Szent István tér 12.

Az Újpesti Piac és Vásárcsarnok napi működtetésével, műszaki üzemeltetésével, közműveivel, energiagazdálkodásával, karbantartásával, fejlesztésével, javítási-, jótállási-, korszerűsítési-, biztosítási-, biztonsági-, szabályossági kérdéseivel kapcsolatos feladatok ellátása, a vonatkozó szerződések egyeztetése, megkötése és kezelése az Újpesti Piac és Vásárcsarnok Kft. felelőssége.

A Kft. feladataihoz a tulajdonos UV Zrt. biztosít forrást az éves költségvetés tulajdonosi elfogadását követően, és ugyancsak a tulajdonos fogadja el a Kft. tevékenységére vonatkozó éves beszámolókat.

A Kft. biztosítja továbbá a kapcsolattartást Vásárcsarnok, Virágcsarnok és PiacPlacc  kereskedőivel, ellátja felügyeletüket, szervezi, irányítja és lebonyolítja  az alkalmi külső vásárokat (fenyőfa, dinnye és húsvéti vásár), vezényli a szolgáltatók (takarítók, járőrök, kertészek, külső szerződött partnerek stb.) tevékenységét, felügyeli és irányítja a vásárlói forgalmat és tájékoztatást, támogatja az UP Rendezvénytér működését, és – szerződött feladatai mértékéig –  biztosítja az ehhez szükséges feltételeket.

https://uppzrt.hu/
1042 Budapest, Szent István tér 7. b. épület

1996-ban alapították a társaság elődjét az önkormányzati pályázati projektek projektmenedzsmenti feladatainak irányítása, városfejlesztési feladatok koordinációját jelentette – ennek köszönhető mai elnevezése is. Tevékenységeik a pályázati projektekkel kapcsolatos tanácsadástól, a projektmendzsmenten és a koordináción keresztül egészen a lebonyolításig, illetve a pénzügyi elszámolásig terjednek.

https://ujpestmedia.hu/
1045 Budapest, Erzsébet utca 8.

A Sajtó Kft. által készül és kerül kéthetente Újpest lakosaihoz az Újpesti Napló elektronikus illetve papíralapú formában. Emellett a Kft. film, videó és televízióműsor összeállítással és gyártással, portálszolgáltatással, hírügynökségi tevékenységgel is foglalkozik.  A Sajtó Kft. feladata az Újpest TV, illetve a www.ujpestmedia.hu és a Kft. facebook oldalának a https://www.facebook.com/ujpest.hu üzemeltetése, a tartalmak frissítése, illetve az újpesti lakosokkal ezen csatornákon, felületeken keresztül a kapcsolat tartás és tájékoztatás.

https://ujpestivarosgondnoksag.hu/
1044 Budapest, Óradna utca 2.

Az Újpesti Városgondnokság Kft. számos feladatot lát el kerületünkben. Karbantartja, felügyeli és tisztán tartja az újpesti parkokat és játszótereket, illetve az újpesti közterületek egy részét. Mindezek mellett üzemelteti a Szent István Főteret, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, üzlethelyiségek karbantartásának egy részéért is felelős. A Városgondnokság munkatársai ültetik el fa- és virágültetési szezonban a növényeket és gondozzák is azokat, illetve napi szinten próbálják felszámolni az illegális szemétlerakó helyeket.

https://www.ujpestiszakrendelo.hu/
1046 Budapest, Görgey Artúr utca 30.

Az Újpesten Szakrendelőként, vagy SZTK-ként ismert intézmény üzemeltetője az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., amelynek tulajdonosa Újpest Önkormányzata. A szakorvosi járóbetegellátás keretében 37 felnőtt-, és 13 gyermekszakrendelést biztosít. Működteti a védőnői szolgálatot, az iskola egészségügyet, egy háziorvosi és egy felnőtt fogászati praxist, a gyermekfogászatot, továbbá egészségfejlesztő programokat tervez és hajt végre. Az elmúlt egy évben számos új fejlesztés és beruházás zajlott a rendelőben, amelyek a páciensek magasabb minőségű, olykor magánklinikák színvonalával megegyező ellátását és kényelmét szolgálják.

http://ujkk.hu/
1042 Budapest, István út 17.

Újpest kulturális életének fő szervezője az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. (UJKK). Tevékenységei közé tartozik a kulturális, szabadidős és közösségi programok szervezése, a művészeti-kulturális intézmények működtetése, kiállítások és koncertek szervezése, múzeumi tevékenység. Az UJKK-hoz tartozó intézmények: Ifjúsági Ház, Újpesti Polgár Centrum, Lóverseny téri Közösségi Ház, Megyeri Klub, Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény, Homoktövis Környezetvédelmi Oktatóközpont. Elérhetőségeik megtalálhatók a feltüntetett weboldalon.

https://ujpestgi.hu/
1048 Budapest, Galopp utca 13.

A Gazdasági Intézmény alapvető feladata az Újpest területén gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek tervezéssel, pénzellátással, illetve pénzgazdálkodással, és az ehhez tartozó feladatokkal járó tevékenységének elvégzése. Ellátási körébe tartoznak a bölcsődék, óvodák, szociális intézmény, valamint az Önkormányzat tulajdonában és az Észak-Budapest Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő köznevelési intézmények.

Megszakítás