vasárnap, december 3

Kérelem közterület-használat engedélyezése iránt

Figyelem! Változás a vendéglátó üzletek teraszaira vonatkozó közterület használat szabályozásában.

A közterület-használati ügyintézés kitöltött kérelem benyújtásával indul. A kérelem benyújtását megelőzően szükség esetén lehetőség van egyeztetésre a konkrét kérelemmel kapcsolatban. A pontosan kitöltött kérelmet személyesen vagy hivatali kapun keresztül kell benyújtani a közterület használat megkezdése előtt 8 nappal. Szükség esetén a kérelemhez mellékelni kell látványtervet vagy helyszínrajzot, a tevékenységre jogosító egyéb engedélyt. Benyújtást követően van lehetőség hiánypótlásra.

A kérelmet az osztályvezető javaslata alapján a polgármester engedélyezi. A kérelem elbírálásáról az ügyintéző értesíti a kérelmezőt és elkészíti a közterület-használati szerződést. Egyedi terület foglalás esetén a szerződés aláírása előtt be kell fizetni a kiszámított díjat. Rendszeres közterület-használat esetén havi számlázás alapján van lehetőség a díj megfizetésére.

A közterület-használatot az arra jogosult személy bármikor ellenőrizheti és a használónak igazolnia kell a jogos közterület-használatot.

Letölthető dokumentumok

Megszakítás