szombat, június 15

Energiafogyasztáshoz nyújtott kiegészítő támogatás

Az energiafogyasztáshoz nyújtott kiegészítő támogatás november 1. napjától április 30. napjáig állapítható meg, a lakhatási támogatáson felül is, a villamos áram, a gázfogyasztás, valamint az ezen energiát is tartalmazó közös költség díjához nyújtott kiegészítő támogatásként.

Energiafogyasztáshoz nyújtott kiegészítő támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a helyi jövedelemalap 300 %-át (119 700 Ft), valamint az Önkormányzat közigazgatási területén lévő

  1.  saját tulajdonában (résztulajdonában) álló lakásban,
  2.  más tulajdonában álló lakásban bérlőként, haszonélvezeti vagy használati jog jogosultjaként,

életvitelszerűen, legalább egy éve folyamatosan lakik, és ezt okirattal igazolja.

Energiafogyasztáshoz nyújtott kiegészítő támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

Az energiafogyasztáshoz nyújtott kiegészítő támogatás összege, amennyiben a kérelmező és a családjában élők egy főre jutó jövedelme

  1. nem haladja meg a helyi jövedelemalap 150%-át (59 850 Ft), úgy a számlával igazolt havi energiafogyasztási díj összege, de legfeljebb 16 000 Ft;
  2. meghaladja az a) pont szerinti mértéket, de nem haladja meg a helyi jövedelemalap 200%-át (79 800 Ft), úgy a számlával igazolt havi energiafogyasztási díj összege, de legfeljebb 14 000 Ft;
  3. meghaladja a b) pont szerinti mértéket, de nem haladja meg a helyi jövedelemalap 250%-át (99 750 Ft), úgy számlával igazolt havi energiafogyasztási díj összege, de legfeljebb 12 000 Ft;
  4. meghaladja a c) pont szerinti mértéket, de nem haladja meg a helyi jövedelemalap 300%-át (119 700 Ft), úgy a számlával igazolt havi energiafogyasztási díj összege, de legfeljebb 10 000 Ft.

Az energiafogyasztáshoz nyújtott kiegészítő támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani. A támogatás folyósítása a szolgáltató vagy a társasház részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség tekintetében a szolgáltató vagy a társasház arra jogosult közösségi szerve írja jóvá.

Letölthető dokumentumok

Megszakítás