péntek, május 24

Bevásárlóközpontok nyilvántartásba vétele

Tisztelt Ügyfelünk

Tájékoztatjuk, hogy a – polgári perrendtartásról szóló 2016.
évi CXXX. tv.
 7.§ (1) bek. 6. pontjában megfogalmazott –
gazdálkodó szervezetek (pl,: cégek, egyéni vállalkozások stb.), jogi
képviselők, költségvetési szervek, köztestületek, közigazgatási hatóságok
 számára az eljárásaink megindítására kizárólag elektronikusan, az E-önkormányzati Portálon rendszeresített űrlap (iFORM) kitöltésével és benyújtásával van lehetőségük, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény alapján.

Az űrlap kitöltéséhez további segítséget az alábbi linken található honlapon tud kapni: Tájékoztató


A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban:
Kertv.) 2. § 3. pontja szerint: bevásárlóközpont: olyan komplex kialakítású, vegyes rendeltetésű épület, amelyben állandó jelleggel több kereskedő folytat túlnyomórészt üzletekben különböző típusú kereskedelmi tevékenységet, és ahol emellett jellemzően a szabadidő eltöltésével összefüggő szolgáltatási tevékenységet is folytatnak”.

Az eljárás menete:

A Kertv. 6/G. § c) pontja alapján a kereskedelmi hatóság köteles a bevásárlóközpontokról nyilvántartást vezetni, ebből adódóan a bevásárlóközpont fenntartójának a vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) alapján bejelentési kötelezettsége van tevékenységére vonatkozóan. Bevásárlóközpont üzemeltetésére vonatkozó bejelentés:
illetékmentes. A bejelentés adataiban bekövetkezett változás bejelentése: illetékmentes. A bejegyzett adatokról 2021.01.01. napjától az Országos Kereskedelmi Nyilvántartás honlapján lehet tájékozódni (https://oknyir.kh.gov.hu)

Ügyintézési határidő: 15 nap

Az ügyfeleket megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény tartalmazza.

Vonatkozó jogszabályok:

Benyújtandó iFORM nyomtatvány elnevezése:

  • Vásári, illetve piac üzemeltetés iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés

Beadványhoz csatolandó iratok (lehetőség szerint pdf formátumban):

  • nem a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan esetében az ingatlan használatának jogszerűségét igazoló okiratot, pl.: bérleti szerződést, ingatlan használati megállapodást;
  • 30 napnál nem régebbi cégkivonat (internetről letöltött is megfelel)

Kérjük, hogy a hatékony ügyintézés céljából a nyomtatványon feltétlenül tüntesse fel telefonszámát és e-mail címét.

Letölthető dokumentumok

Munkatársak

Cserteg-Mikola Györgyi
osztályvezető-helyettes
1041 Budapest, István út 14. I. em. 44.
231-3101/300

Gálik Magdolna
hatósági referens, ipari-kereskedelmi ügyek
1041 Budapest, István út 14. I. em. 44.
231-3101/274

Megszakítás