csütörtök, június 20

Szálláshely-szolgáltatás bejelentése

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a – polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 7.§ (1) bek. 6. pontjában megfogalmazott – gazdálkodó szervezetek (pl,: cégek, egyéni vállalkozások stb.), jogi képviselők, költségvetési szervek, köztestületek, közigazgatási hatóságok számára az eljárásaink megindítására kizárólag elektronikusan, az E-önkormányzati Portálon rendszeresített űrlap (iFORM) kitöltésével és benyújtásával van lehetőségük, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény alapján.

Az űrlap kitöltéséhez további segítséget az alábbi linken található honlapon tud kapni:

Tájékoztató


Az eljárás menetéről:

 

Szálláshelyet üzemeltetni a szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentését követően lehet, melyről a jegyző igazolást ad ki.

Szálláshely típusok: szálloda, panzió, kemping, üdülőháztelep, közösségi szálláshely, egyéb szálláshely, magánszálláshely.

A bejelentést formanyomtatványon kell benyújtani.

Kérjük, hogy a hatékony ügyintézés céljából a nyomtatványon feltétlenül tüntesse fel telefonszámát és e-mail címét.

A szálláshely-szolgáltatás bejelentése: illetékmentes. Az adatokban bekövetkezett változás bejelentése: illetékmentes

A jegyző a szálláshelyekről nyilvántartást vezet. A bejegyzett adatokról az önkormányzat honlapján lehet tájékozódni

 

Nyilvántartás a szálláshelyekről

 

A szálláshely-szolgáltatónak az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, a szálláshely megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül be kell jelenteni.

 

A nyilvántartásba vételt követően szükséges a vásárlók könyvének hitelesítése!

A hitelesítés kérésére két módon van lehetőség:

· ügyfélfogadási időben személyesen, telefonon történt előzetes egyeztetést követően, vagy

· elektronikus úton benyújtott levél útján.

Utóbbi esetben a https://epapir.gov.hu elektronikus felületen keresztül, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának címezve lehet beküldeni a kérést, melynek a vásárlók könyve belső borítóján szereplő adatokat szükséges tartalmaznia, azaz: vásárlók könyve sorszáma tól-ig (betűk és számok); kereskedő / szolgáltató neve; székhelye; cégjegyzékszám / egyéni vállalkozói nyt.sz.; üzlet címe, használatbavétel ideje). A kereskedelmi hatóság ez esetben elektronikus aláírással hitelesíti a vásárlók könyvét és a hitelesítésről szóló Igazolást az üzemeltető gazdálkodó szervezet tárhelyére küldi ki, mely Igazolást a vásárlók könyvéhez szükséges rögzíteni!

Ügyintézési határidő: 15 nap

Az ügyfeleket megillető jogokat és az ügyfeleket terhelő kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény tartalmazza.

Vonatkozó jogszabályok:

Benyújtandó iFORM nyomtatvány elnevezései:

·Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés (új(tervezett) szálláshely/ változás bejelentés)

·Szálláshely megszűnésének bejelentése

Beadványhoz csatolandó iratok (lehetőség szerint pdf formátumban):

  • nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogszerűségét igazoló okirat, pl.: bérleti szerződés, ingatlan használati megállapodás; saját tulajdonban lévő szálláshely esetén az ingatlanra vonatkozó adás-vételi szerződés
  • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
  • közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;
  • a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum;
  • 30 napnál nem régebbi cégkivonat/egyéni vállalkozói igazolás (internetről letöltött is megfelel)
  • a szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentum

 

Magánszemélyekre (magánszálláshely-szolgáltatókra) vonatkozó tájékoztatás:

A nem gazdálkodó szervezetek (magánszálláshely-szolgáltató) számára lehetőség van a hivatal szervezeti egysége által készített, saját nyomtatványok használatára és azok https://epapir.gov.hu -n keresztüli beküldésére (amennyiben nem akarják igénybe venni az iFORM nyomtatványokat), melyek az alábbiak:

Letölthető dokumentumok

Munkatársak

Cserteg-Mikola Györgyi
osztályvezető-helyettes
1041 Budapest, István út 14. I. em. 44.
231-3101/300

Gálik Magdolna
hatósági referens, ipari-kereskedelmi ügyek
1041 Budapest, István út 14. I. em. 44.
231-3101/274

Megszakítás