csütörtök, július 18

Hagyaték

Kérjük, az időpontfoglalás előtt az alábbi tájékoztatót szíveskedjen figyelmesen elolvasni.

A hagyatéki eljárás hivatalból a halottvizsgálati bizonyítvány alapján, az abban megjelölt hozzátartozó / temetést intéző személy értesítésével indul (függetlenül attól, hogy hány várományos van).
A hagyatéki ügyintéző eljárási értesítőt és kitöltendő Nyilatkozat nyomtatványt küld, melyben felhívja a feleket, hogy a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül jelentsék be a hagyaték tárgyához tartozó vagyontárgyakat, valamint az ingóságok igazolására szolgáló dokumentumok másolatát csatolják (pl. gépkocsi forgalmi engedélye, bankszámlakivonat, takarékbetétkönyv, értékpapír, nyugdíjszelvény, stb.).
Ingatlan esetén a helyrajzi szám megadásával, az Újpest Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán /Bp. IV. István u. 15./ a tulajdoni lap(/lapok) illetékmentesen megigényelhető(k).
A hagyatéki eljárás célja, hogy a hatályos öröklési jogi szabályok alapján a hagyatéki eljárás közjegyzői szakaszában hozott közjegyzői végzéssel közhitelűen igazolja a hagyatéki vagyonban bekövetkezett jogutódlást, tulajdonosváltozást és megtörténjen mindazon intézkedés, amely az örökléssel kapcsolatban igények érvényesítését segíti, illetve amelyeket az ingatlan nyilvántartáshoz és az állami pénzügyekhez fűződő érdekek megkívánnak.
A hagyatéki eljárás a hagyaték leltározásával kezdődik, amelyet az az Önkormányzat végez, ahol az elhunyt személy utolsó belföldi lakóhelye volt.
A hagyaték leltározása: az örökhagyó és a hagyatéki eljárásban érdekeltek jogszabályban meghatározott adatainak, valamint a hagyatékba tartozó vagyonnak, továbbá az ezekkel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott nyilatkozatoknak a beszerzése és rögzítése. Az elkészített hagyatéki leltárt a hagyatéki ügyintéző megküldi az illetékes közjegyzőnek.
A hagyaték átadása a közjegyzők hatásköre.
A hagyatéki eljárás költsége: a hagyatéki eljárás jegyzői szakasza (leltárfelvétel) illetékmentes.
Vonatkozó jogszabályok:

Az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő kötelezettségeket az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény tartalmazza.
A részletes információkat az Általános tájékoztatás hagyatéki eljáráshoz dokumentum tartalmazza.
Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy lehetőségük van elektronikusan, az E-önkormányzati Portálon rendszeresített űrlap (iFORM) kitöltésével és benyújtásával is az eljárásaink megindítására.
Az űrlap kitöltéséhez további segítséget az alábbi linken található honlapon tud kapni:
Tájékoztató

Rendelkezésre álló iForm űrlapok elnevezései:

  • Adatkérés hagyatéki eljárásban illetékes közjegyzőről
  • Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz
  • Nyilatkozat öröklésre jogosultakról
  • Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti ASP keresetlevél benyújtásához

 

A weboldalon történő időpontfoglalással kapcsolatos tudnivalók:

Az időpontfoglalásnál kérjük, szíveskedjen megadni nevét, e-mail címét és telefonszámát. Kérjük, szíveskedjen feltüntetni a Megjegyzés rovatban, – amennyiben folyamatban lévő ügye van – az ügyiratszámot, illetve az ügyintéző nevét.
A sikeres időpontfoglalásról a megadott e-mail címen kap visszaigazolást. Amennyiben a lefoglalt időpont a későbbiekben nem megfelelő az Ön számára, úgy kérjük, szíveskedjen a foglalást a „Lemondás” gombbal törölni és új időpontot választani.
Kérjük továbbá, hogy amennyiben egyáltalán nem kíván megjelenni a lefoglalt időpontban, úgy szíveskedjen törölni az időpontfoglalást a „Lemondás” gombbal, hogy az mások számára elérhető legyen.

IDŐPONTFOGLALÁS INDÍTÁSA

Letölthető dokumentumok

Munkatársak

Heteiné Dobrán Mária
hagyatéki ügyek
1041 Budapest, István út 14. I. em. 42.
231-3101/297

Horváth Adrienn Éva
hagyatéki ügyek
1041 Budapest, István út 14. I. em. 42.
231-3101/126

Lukácsné Borsányi Ágnes
hagyatéki ügyek
1041 Budapest, István út 14. I. 43.
231-3101/113

Urbán Dorottya
hagyatéki ügyek
1041 Budapest, István út 14. I. em. 43.
231-3101/139

Megszakítás