péntek, június 21

Albérletbe adás

A bérlő a lakás egy részét, illetve az egész lakást határozott időre, vagy meghatározott feltétel bekövetkezéséig – kizárólag lakás céljára történő használatra – albérletbe adhatja. Az albérletbe adáshoz a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

Az állami támogatással épült bérlakások (Megyeri u. 201., 203., 205.) esetén a bérlő a lakásának sem az egészét, sem annak egy részét nem adhatja albérletbe.

Az albérletbe adáshoz történő hozzájárulás határozott időre, de legfeljebb a bérleti jogviszony időtartamára adható meg. Határozatlan idejű vagy öt évnél hosszabb időtartamú bérleti jogviszony esetében a hozzájárulás legfeljebb öt évre adható meg.

A bérleti jogviszony, vagy a fent felsorolt feltételek megszűnése esetén a hozzájárulás is hatályát veszti.

Letölthető dokumentumok

Megszakítás