csütörtök, július 25

Lakbértámogatás

A támogatásra az a személy jogosult,
a) aki az Önkormányzat, az Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaság, vagy a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonában álló lakás bérlője,
b) aki az ilyen lakás után szociális helyzet vagy költségelven megállapított lakbért fizet,
c) akinek a lakás után fizetendő lakbér összege meghaladja a háztartásának havi nettó összjövedelme 10%-át,
d) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a helyi jövedelemalap 350%-át, és
e) akivel szemben nem áll fenn valamely kizáró ok.

A támogatás egy hónapra megállapítható összege, a kérelmező háztartásában egy főre jutó jövedelem és az elismert lakásnagyság alapján kerül megállapításra, az a lakbér beszedésére jogosult szervezet részére történő közvetlen átutalással történik.

A támogatás legfeljebb 12 hónapra állapítható meg.

Letölthető dokumentumok

Megszakítás