péntek, június 21

Bérleti jogviszony folytatása

Önkormányzati lakás esetén az, akit a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhat be a lakásba (házastársa, gyermeke, befogadott gyermekének a gyermeke, szülője), a lakásbérleti jog folytatására jogosult, ha a bérlő a lakásba befogadta és a bérlő halálakor életvitelszerűen a lakásban lakott.

A bérlő halála esetén a lakásbérleti jogot az eltartó akkor folytathatja, ha

 

a.     a tartási szerződéshez a bérbeadó írásban hozzájárult, és

b.     az eltartó a szerződésben vállalt tartási – vagy ha a bíróság a tartási szerződést életjáradéki szerződéssé átalakította, e szerződés szerinti – kötelezettségét teljesítette, továbbá

c.     a bérbeadói hozzájárulástól a bérlő haláláig legalább egy év eltelt.

 

A lakásbérleti jogot az arra jogosult személyek a következő sorrend szerint folytatják: az eltartó, a bérlő házastársa, gyermeke, befogadott gyermekének a gyermeke, továbbá a szülője. Ha több – a bérleti jogviszony folytatására – azonos sorrendben jogosult személy van, a jogviszonyt – eltérő megállapodásuk hiányában – bérlőtársként folytathatják.

 

A bérlő halála esetén a bérlőkijelölési joggal érintett lakás bérleti jogát a bérlőkijelölésre jogosult által meghatározott személy folytathatja.

Letölthető dokumentumok

Megszakítás