Választások 2015

IDŐKÖZI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS – BUDAPEST IV. KERÜLET ÚJPEST 02. EVK – 2015. MÁRCIUS 22.

Budapest IV. Kerület Újpest Helyi Választási Bizottság 38/2015. (III. 22.) HATÁROZATA

Budapest IV. Kerület Újpest Helyi Választási Bizottság 36/2015. (III. 18.) HATÁROZATA

Budapest IV. Kerület Újpest Helyi Választási Bizottság 34/2015. (III. 12.) HATÁROZATA

Budapest IV. Kerület Újpest Helyi Választási Bizottság 33/2015. (III. 12.) HATÁROZATA

Budapest IV. Kerület Újpest Helyi Választási Bizottság 31/2015. (II. 16.) HATÁROZATA

Budapest IV. Kerület Újpest Helyi Választási Bizottság 26/2015. (II. 11.) HATÁROZATA

Budapest IV. Kerület Újpest Helyi Választási Bizottság 25/2015. (II. 11.) HATÁROZATA

Budapest IV. Kerület Újpest Helyi Választási Bizottság 24/2015. (II. 11.) HATÁROZATA

Budapest IV. Kerület Újpest Helyi Választási Bizottság 23/2015. (II. 11.) HATÁROZATA

Budapest IV. Kerület Újpest Helyi Választási Bizottság 22/2015. (II. 11.) HATÁROZATA

Budapest IV. Kerület Újpest Helyi Választási Bizottság 21/2015. (II. 11.) HATÁROZATA

Budapest IV. Kerület Újpest Helyi Választási Bizottság 20/2015. (II. 11.) HATÁROZATA

Budapest IV. Kerület Újpest Helyi Választási Bizottság 19/2015. (II. 11.) HATÁROZATA

Budapest IV. Kerület Újpest Helyi Választási Bizottság 17/2015.(II.5.) HATÁROZATA

Budapest IV. Kerület Újpest Helyi Választási Bizottság 16/2015.(II.5.) HATÁROZATA

Budapest IV. Kerület Újpest Helyi Választási Bizottság 15/2015.(II.5.) HATÁROZATA

Budapest IV. Kerület Újpest Helyi Választási Bizottság 13/2015. (I.28.) HATÁROZATA

Budapest IV. Kerület Újpest Helyi Választási Bizottság 12/2015. (I.28.) HATÁROZATA

Budapest IV. Kerület Újpest Helyi Választási Bizottság 11/2015. (I.28.) HATÁROZATA

Budapest IV. Kerület Újpest Helyi Választási Bizottság 10/2015. (I.28.) HATÁROZATA

Budapest IV. Kerület Újpest Helyi Választási Bizottság 8/2015. (I.26.) HATÁROZATA

Budapest IV. Kerület Újpest Helyi Választási Bizottság 7/2015. (I.26.) HATÁROZATA

Budapest IV. Kerület Újpest Helyi Választási Bizottság 6/2015. (I.26.) HATÁROZATA

Budapest IV. Kerület Újpest Helyi Választási Bizottság 4/2015.(I.19) HATÁROZATA

Budapest IV. Kerület Újpest Helyi Választási Bizottság 3/2015.(I.19) HATÁROZATA

Budapest IV. Kerület Újpest Helyi Választási Bizottság 2/2015.(I.19) HATÁROZATA

Budapest IV. Kerület Újpest Helyi Választási Bizottság 317/2014. (XII.15.) HATÁROZATA

Egyéni jelölt bejelentése

Ajánlóív igénylése

Jelölő szervezet bejelentése

Tisztelt Választópolgárok!

Budapest IV. kerület Újpest 02. egyéni választókerületében települési önkormányzati képviselői időközi választás lesz 2015. március 22-én vasárnap.

vk2

Tovább…

Tájékoztatás időközi önkormányzati képviselőválasztásról

Közlemény – A jelöléshez szükséges ajánlások számáról

Tájékoztató a jelölés folyamatával kapcsolatos tudnivalókról a 2015. március 22. napján tartandó helyi önkormányzati képviselők

Tájékoztató
a jelölés folyamatával kapcsolatos tudnivalókról
a 2015. március 22. napján tartandó
helyi önkormányzati képviselők időközi választással összefüggésben

Jelölő szervezet bejelentése

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelölő szervezet a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő párt, valamint egyesület – a szakszervezet kivételével – ha a választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette.

Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a Választási Bizottságnál. A jelölő szervezetet a képviseletére jogosult személy jelentheti be.

Helyi önkormányzati képviselők időközi választásán a jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vételére illetékes választási bizottság veszi nyilvántartásba a jelölő szervezetet. A 2015. március 22. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők időközi választására a jelöltet és jelölő szervezetet a Helyi Választási Bizottság veszi nyilvántartásba.
Az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

Jelöltállítás

Az egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások számát a Helyi Választási Iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző ötvennyolcadik napot követő munkanapon, vagyis 2015. január 26. napján.
A szükséges ajánlások számának megállapításakor a Helyi Választási Iroda vezetője a választópolgárok számát – egész számra felfelé kerekítve – a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző ötvennyolcadik – 2015. január 23. – napi adatai alapján állapítja meg.

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság, a Helyi Választási Bizottság – mellett működő választási irodától igényelheti a választás kitűzését követően.

Az ajánlóív iránti igénynek tartalmaznia kell a jelöltként indulni szándékozó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, ennek hiányában magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy

  1. a jelölést elfogadja,
  2. nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén arról lemond.

Az ajánlóíven a választási iroda feltünteti a jelöltként indulni szándékozó választópolgár nevét, a jelölő szervezet nevét vagy a független jelölés tényét, a választókerület megjelölését. Közös jelölt esetén az ajánlóíven a közös jelöltet állító valamennyi jelölő szervezet nevét fel kell tüntetni.

A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban a szavazást megelőző negyvennyolcadik – 2015. február 2. – napon átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal lát el.

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik.
Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.
Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.
Az ajánlás nem vonható vissza.
Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását.
Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.
Nem gyűjthető ajánlás:

  1. az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  2. a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
  3. tömegközlekedési eszközön,
  4. állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
  5. felsőoktatási és köznevelési intézményben,
  6. egészségügyi szolgáltató helyiségében.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes Helyi Választási Bizottságnál.
A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.

A választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi.

Az egyéni választókerületi jelöltet a Helyi Választási Bizottság veszi nyilvántartásba.

Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb 2015. február 16-án 16.00 óráig kell bejelenteni.

Budapest IV. Kerület Újpest
Helyi Választási Iroda

Helyi Választási Bizottság ülése 2015. május 11-én 17:15 órakor román nemzetiségi önkormányzati választás – lemondás miatt

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Helyi Választási Bizottság 39/2015. (V. 11.) HATÁROZATA

Helyi Választási Bizottság ülése 2015. június 24-én 16:00 órakor román nemzetiségi önkormányzati választás – lemondás miatt