péntek, június 21

Lakhatási támogatás - a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

A támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére, a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik (villanyáram, víz- és gázfogyasztás, távhő-szolgáltatás, csatornahasználat, szemétszállítás, közös költség, tüzelőanyag költség) viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

Lakhatási támogatásra jogosult az a személy,
a) akinek a háztartásában az főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a helyi jövedelemalap 300 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,
b) akinek a lakása után fizetendő díj összege meghaladja a háztartásának havi nettó összjövedelme 25%-át, és
c) az Önkormányzat közigazgatási területén lévő olyan
ca) saját tulajdonú (résztulajdonú) vagy
cb) bérelt, haszonélvezeti vagy használati jog jogosultjaként használt
lakásra igényli, melyben a kérelmező életvitelszerűen, legalább egy éve folyamatosan lakik, és amennyiben
d) a kérelmező a lakókörnyezete rendezettségét biztosítja.

A támogatás legnagyobb összege – jogosultságtól függően – 8.000 Ft.

A támogatás legfeljebb 12 hónapra állapítható meg.

Letölthető dokumentumok

Megszakítás